Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urejanje prostora in varstvo okolja
  


Povezava na arhivsko zbirko zakonov in predpisov s področja urejanja prostora (Ministrstvo za okolje in prostor RS)

Povezava na zbirko zakonov in predpisov s področja urejanja prostora (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)


 • Planski akti (Dolgoročni in družbeni plan MOK)
 • Zazidalni načrti (veljavni zazidalni načrti)

 • Ureditveni načrti (veljavni ureditveni načrti)

 • Lokacijski načrti (veljavni lokacijski in občinski lokacijski načrti)

 • Prostorski ureditveni pogoji (veljavni PUP-i)

 • Občinski podrobni prostorski načrti (veljavni OPPN-ji)

 • Državni lokacijski in prostorski načrti v MOK (veljavni DLN in DPN na območju MOK)

 • Predpisi v postopku sprejemanja s področja prostora (vpogled v stanje postopkov in dokumente)
 • Ostalo (Odloki o zavarovanju, Odlok o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovov določitev, objektov ter vzdrževalna dela in ocena njihovih stroškov v MOK itd.) 
 • Arhiv (arhiv prostorskih aktov, ki niso več v veljavi)

 • Okolje (predpisi s področja varstva okolja)
 • Prijava na e-obvestila
  Ime in Priimek:
  E-naslov:
  zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina