Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
2017
  


NOV
30.
Rok: 30.11.-1
Rezultati razpisov urada za družbene dejavnosti in razvoj v Mestni občini Koper za leto 2017
NOV
30.
Rok: 30.11.-1
Rezultati razpisov urada za družbene dejavnosti in razvoj v Mestni občini Koper za leto 2015
NOV
30.
Rok: 30.11.-1
Rezultati razpisov urada za družbene dejavnosti in razvoj v Mestni občini Koper za leto 2016
JAN
06.
Rok: 06.01.2017
Javni natečaj za izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2017
JAN
06.
Rok: 06.01.2017
Javni natečaj za izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2017
JAN
09.
Rok: 09.01.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
JAN
09.
Rok: 09.01.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
JAN
24.
Rok: 24.01.2017
NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
JAN
25.
Rok: 25.01.2017
Predhodno informativno obvestilo in poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta
FEB
08.
Rok: 08.02.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
FEB
13.
Rok: 13.02.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
FEB
16.
Rok: 16.02.2017
JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
FEB
18.
Rok: 18.02.2017
JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE KOPER JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
FEB
20.
Rok: 20.02.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
FEB
20.
Rok: 20.02.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
FEB
23.
Rok: 23.02.2017
Javno naročilo za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Dekanih – 2. faza: kanali K6.1.2, M6.1.1, K2 in M2 s hišnimi priključki
FEB
25.
Rok: 25.02.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
FEB
27.
Rok: 27.02.2017
Sanacija dostopne poti v Prisojah v Kopru
MAR
01.
Rok: 01.03.2017
JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
MAR
06.
Rok: 06.03.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2017
MAR
06.
Rok: 06.03.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DELA DRUŠTEV IN DRUGIH USTANOV, KATERIH DELOVANJE SPODBUJA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2017
MAR
06.
Rok: 06.03.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DELA DRUŠTEV IN DRUGIH USTANOV, KATERIH DELOVANJE SPODBUJA PROMOCIJO ZDRAVJA V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2017
MAR
06.
Rok: 06.03.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUGIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2017
MAR
06.
Rok: 06.03.2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2017
MAR
06.
Rok: 06.03.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA OTROKE IN MLADINO V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2017
MAR
06.
Rok: 06.03.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB O ODDAJI PRODAJNIH MEST V UPORABO ZA LETO 2017
MAR
07.
Rok: 07.03.2017
Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole in vrtca Bertoki ter Vrtca Prisoje
MAR
08.
Rok: 08.03.2017
Sklep o uvedbi upravnega postopka zoper lastnika plovila
NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
MAR
13.
Rok: 13.03.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2017
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODBO ODDAJI PRODAJNIH MEST V UPORABO ZA LETO 2017
MAR
24.
Rok: 24.03.2017
DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDENTE
MAR
27.
Rok: 27.03.2017
JAVNO NAROČILO za izgradnjo malega nogometnega igrišča s postavitvijo igrišča na odboj v športno rekreacijskem centru Bonifika
MAR
27.
Rok: 27.03.2017
Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilska brigada Koper
MAR
30.
Rok: 30.03.2017
Javno naročilo za dozidavo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije
MAR
31.
Rok: 31.03.2017
Javno naročilo za preplastitev lokalne ceste LC 177110 (Kvedrova ulica v Kopru) - odsek km 0,000 do km 1,200
MAR
31.
Rok: 31.03.2017
Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper "Priznanje 15. maj" in "Priznanje z veliko plaketo" za leto 2017
MAR
31.
Rok: 31.03.2017
Sklep o uvedbi upravnega postopka zoper lastnika plovila
APR
04.
Rok: 04.04.2017
NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
APR
04.
Rok: 04.04.2017
ODDAJA JAVNEGA NAROČILA za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za razširitev Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru s pridobitvijo gradbenega dovoljenja
APR
06.
Rok: 06.04.2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
APR
06.
Rok: 06.04.2017
Javno naročilo za ozelenitev mestnih vpadnic
APR
06.
Rok: 06.04.2017
Javno naročilo za izvedbo svetovalnega inženiringa pri razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru.
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
APR
12.
Rok: 12.04.2017
Sklep o dovolitvi izvršbe
APR
18.
Rok: 18.04.2017
Javni razpis za podelitev 2 koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih
APR
19.
Rok: 19.04.2017
Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper v letu 2017
APR
20.
Rok: 20.04.2017
Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2017
APR
21.
Rok: 21.04.2017
Sklep o ustavitvi postopka
NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
APR
26.
Rok: 26.04.2017
Javno naročilo za izvedbo krožnega križišča pri kopališču v Žusterni
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem gostinskega objekta
MAJ
05.
Rok: 05.05.2017
Sklep o ustavitvi postopka zoper neznane lastnike
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
MAJ
12.
Rok: 12.05.2017
Javno naročilo za impregnacijo tiskanih betonov v Kopru
MAJ
12.
Rok: 12.05.2017
Sklep o omejevanju uporabe javne površine
MAJ
15.
Rok: 15.05.2017
Javno naročilo za obnovo strešne kritine Osnovne šole Prade
MAJ
17.
Rok: 17.05.2017
Javno naročilo za ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin
MAJ
22.
Rok: 22.05.2017
Javno naročilo za sanacijo zemeljskega plazu v Krnici
MAJ
25.
Rok: 25.05.2017
Javno naročilo za ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)
MAJ
26.
Rok: 26.05.2017
Javni razpis za Ureditev rekreacijskih površin Žusterna - Izola
MAJ
26.
Rok: 26.05.2017
Javni razpis za oddajo poslovnega prostora
Namera o ustavitvi stvarne služnosti
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
MAJ
30.
Rok: 30.05.2017
Javni razpis za poslovni prostor v Vanganelu
JUN
02.
Rok: 02.06.2017
Javno naročilo za izvedbo gradbenega nadzora pri ureditvi javnega objekta – Olimpijski bazen Koper
JUN
03.
Rok: 03.06.2017
Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
JUN
03.
Rok: 03.06.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
Namera o sklenitvi neposredne poogodbe o najemu nepremičnega premoženja
JUN
07.
Rok: 07.06.2017
Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za dozidavo Osnovne šole Šmarje
JUN
09.
Rok: 09.06.2017
Javni razpis za sanacijo ceste R3-624/3721 Aver - Podpeč - Rakitovec
JUN
09.
Rok: 09.06.2017
Razpis za imenovanje direktorja Pokrajinskega muzeja Koper
JUN
10.
Rok: 10.06.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
JUN
10.
Rok: 10.06.2017
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
JUN
10.
Rok: 10.06.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora trgovine in gostinskega lokala
JUN
15.
Rok: 15.06.2017
Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za razširitev Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
JUN
16.
Rok: 16.06.2017
Javno naročilo za zagotovitev prevozov učencev Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper- Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria v Mestni občini Koper
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
JUN
21.
Rok: 21.06.2017
Javno naročilo za ureditev pločnika in parkirišč ob Cesti na Markovec od št. 51 do št. 65
JUN
23.
Rok: 23.06.2017
Javno naročilo za ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin, ki vključuje: igrišča na prostem in komunalno infrastrukturo ter servisni objekt
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
JUN
26.
Rok: 26.06.2017
Javni razpis za oddajo nepremičnin - poslovnih prostorov v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb
JUN
29.
Rok: 29.06.2017
Javni razpis za poslovni prostor v Vanganelu
JUL
06.
Rok: 06.07.2017
Javni razpis za obnovo spremljajočih objektov v Žusterni – 2. faza, izgradnjo javnih sanitarij v pritličju dozidave servisnega objekta ob bazenu Žusterna.
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
JUL
10.
Rok: 10.07.2017
Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826G Series II
JUL
13.
Rok: 13.07.2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
JUL
17.
Rok: 17.07.2017
Javno naročilo za preplastitev mestnih ulic v mestnem jedru Kopra
JUL
19.
19.07.2017 11:46
Rezultati razpisov Urada za družbene dejavnosti in razvoj v MOK za leto 2016
JUL
19.
19.07.2017 11:52
Rezultati razpisov s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper 2015
JUL
21.
21.07.2017 12:27
Namera o služnosti 21.7. 2017
JUL
25.
Rok: 25.07.2017
Javno naročilo za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije II. faza
JUL
28.
Rok: 28.07.2017
Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
AVG
07.
Rok: 07.08.2017
Javno naročilo za projektiranje in gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru
AVG
10.
Rok: 10.08.2017
Javno naročilo za obnovo vozišča in odvodnjavanja JP 677340 Bonini - Prade
AVG
10.
Rok: 10.08.2017
Javno naročilo za obnovo zunanjih športnih površin pri Osnovni šoli Škofije
AVG
10.
Rok: 10.08.2017
Javno naročilo za ureditev cestnega priključka na R3 -626 Sirči – Belvedur – Hrvoji LC 177250
AVG
11.
Rok: 11.08.2017
Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA - ČEVLJARSKA ULICA 18
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA - VERDIJEVA ULICA 4
AVG
16.
Rok: 16.08.2017
Javno naročilo za vzdrževalna dela na lokalni cesti Kaverljag - Grintovec
AVG
22.
Rok: 22.08.2017
Javno naročilo za obnovo strehe Vrtca Škofije
AVG
22.
Rok: 22.08.2017
Javno naročilo za ureditev parkirišča ob kulturnem domu v Pobegih
SEP
05.
Rok: 05.09.2017
Javno naročilo za novogradnjo vrtca v Dekanih
SEP
08.
Rok: 08.09.2017
Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo suše v letu 2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnost
SEP
18.
Rok: 18.09.2017
Poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije MOK
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
SEP
21.
Rok: 21.09.2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
SEP
24.
Rok: 24.09.2017
Razglas o plakatiranju v referendumski kampanji o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper
SEP
25.
Rok: 25.09.2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017
SEP
29.
Rok: 29.09.2017
Razglas o plakatiranju v volilni kampanji za volitve predsednika republike v letu 2017
SEP
29.
Rok: 29.09.2017
Javno naročila za ureditev rokometnega igrišča ob Zadružnem domu Sv. Anton
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičninskega premoženja
OKT
02.
Rok: 02.10.2017
Javno naročilo za ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov
OKT
03.
Rok: 03.10.2017
Poziv k predhodnem posvetovanju o predlogu za preimenovanje naselja Jelarji naselje Elerji
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
OKT
18.
Rok: 18.10.2017
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v MOK v letu 2017
OKT
19.
Rok: 19.10.2017
Javno naročilo za izgradnjo Centra vodnih športov v Žusterni s postavitvijo zabojnikov
OKT
20.
Rok: 20.10.2017
Javno naročilo za ureditev krožnega križišča na Krožni cesti
OKT
20.
Rok: 20.10.2017
Sanacija podpornega zidu v Črnotičah
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
NOV
06.
Rok: 06.11.2017
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2017/2018
NOV
10.
Rok: 10.11.2017
Javno naročilo za dobavo energetsko učinkovite novoletne razsvetljave v Mestni občini Koper
NOV
14.
Rok: 14.11.2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
NOV
14.
Rok: 14.11.2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
NOV
14.
Rok: 14.11.2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
NOV
16.
Rok: 16.11.2017
Javno naročilo za dozidavo Osnovne šole Šmarje pri Kopru
NOV
20.
Rok: 20.11.2017
Vabilo k sodelovanju na Miklavževem sejmu
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
DEC
07.
Rok: 07.12.2017
Javno naročilo za rekonstrukcijo objekta Izolska vrata 2 v Kopru za umestitev OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino blu
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
DEC
14.
Rok: 14.12.2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
DEC
20.
Rok: 20.12.2017
Javno naročilo za ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina