Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
2018
  


JAN
09.
Rok: 09.01.2018
Javni natečaj za izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2018
JAN
09.
Rok: 09.01.2018
Javni natečaj za izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2018
JAN
11.
11.01.2018 07:47
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2018
JAN
11.
11.01.2018 07:57
Javni razpis za promocijo varstva okolja
JAN
18.
Rok: 18.01.2018
Javni razpisa za izvajanje svetovalnega inženiringa in strokovnega in finančnega nadzora pri rekonstrukciji objekta Izolska vrata 2 v Kopru
JAN
18.
Rok: 18.01.2018
JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
JAN
30.
Rok: 30.01.2018
SPREMEMBA NATEČAJNIH POGOJEV ZA JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO ZNOTRAJ NASELJA KOPER
FEB
02.
Rok: 02.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper 2018
FEB
02.
Rok: 02.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2018
FEB
02.
Rok: 02.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2018
FEB
02.
Rok: 02.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2018
FEB
02.
Rok: 02.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2018
FEB
02.
Rok: 02.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2018
FEB
02.
Rok: 02.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2018
FEB
06.
Rok: 06.02.2018
JAVNO NAROČILO za izvedbo sanacije poškodb na javnih cestah - Marezige, Socerb, Osp, Črni Kal, Triban, Kampel, Hrastovlje, Prade
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičninskega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
FEB
12.
Rok: 12.02.2018
Javno naročilo za izvajanje svetovalnega inženiringa in strokovnega in finančnega nadzora pri ureditvi parka ob Semedelski promenadi v Kopru
FEB
12.
Rok: 12.02.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
FEB
19.
Rok: 19.02.2018
Odločba o odstranitvi montažnih objektov
FEB
19.
Rok: 19.02.2018
Odločba za odstranitev montažnih objektov
FEB
26.
Rok: 26.02.2018
Javno naročilo za izvajanje svetovalnega inženiringa in strokovnega in finančnega nadzora pri ureditvi parka ob Semedelski promenadi v Kopru
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
MAR
01.
Rok: 01.03.2018
POVABILO K SODELOVANJU - Energetska sanacija Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Semedela
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
MAR
08.
Rok: 08.03.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
MAR
08.
Rok: 08.03.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine v k. o. Boršt
MAR
09.
Rok: 09.03.2018
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2018
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti
MAR
22.
Rok: 22.03.2018
Javno naročilo za dobavo in montažo opreme OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtec Delfino blu v objektu Izolska vrata 2
MAR
22.
Rok: 22.03.2018
Javno naročilo za dobavo opreme za delovanje prometno-informacijskega centra, izvajanje nadzora javnega potniškega prometa in mirujočega prometa v Mestni občini Koper
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja
MAR
23.
Rok: 23.03.2018
Javno naročilo za zvajanje strokovnega in finančnega nadzora pri projektiranju in gradnji podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru
MAR
28.
Rok: 28.03.2018
Javno naročilo za obnovo dostopne poti in meteorne kanalizacije v Vanganelu
MAR
30.
Rok: 30.03.2018
Javno naročilo za izvedbo parkirišča vzdolž Vanganelske ceste v Šalari
MAR
30.
Rok: 30.03.2018
JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Mestne občine Koper "Priznanje 15. maj" in "Priznanje z veliko plaketo" za leto 2018
APR
03.
Rok: 03.04.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper v letu 2018
APR
05.
Rok: 05.04.2018
Javni razpis za dobavo in montažo opreme vrtca Dekani
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
APR
09.
Rok: 09.04.2018
JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb
APR
09.
Rok: 09.04.2018
Sklep o odstranitvi montažnih objektov
APR
12.
Rok: 12.04.2018
Javno naročilo za ureditev javnih cest – Bošamarin, Labor, Kortina, Slavček, Krožna, Boršt, Veluščkova
APR
12.
Rok: 12.04.2018
Javno naročilo za ureditev cestne razsvetljave in video nadzora na Istrski cesti v Kopru v sklopu rekreacijskih površin od Žusterne do Krožne ceste
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
APR
17.
Rok: 17.04.2018
Javno naročilo za menjavo stavbnega pohištva telovadnice Osnovne šole Prade in sanacijo sanitarij razredne stopnje v Osnovni šoli Prade
APR
18.
Rok: 18.04.2018
Javno naročilo za izvedbo 1.podetape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru – ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture« v sklopu projekta Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja
APR
26.
Rok: 26.04.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. Boršt
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja
APR
30.
Rok: 30.04.2018
Obvestilo o izidu natečaja za vertikalno mobilno povezavo znotraj naselja Koper
MAJ
03.
Rok: 03.05.2018
Javno naročilo za ureditev kolesarske steze in peš poti ob Piranski cesti v Kopru
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja
Sprejet sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Zakonu o izgradnji drugega tira
MAJ
14.
Rok: 14.05.2018
Javni razpis za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije na območju MOK
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
MAJ
17.
Rok: 17.05.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
MAJ
23.
Rok: 23.05.2018
Javno naročilo za vzdrževalna dela na kanalizaciji v Trubarjevi ulici v Kopru
MAJ
23.
Rok: 23.05.2018
Razpis za vzdrževalna dela na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
MAJ
24.
Rok: 24.05.2018
Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
MAJ
25.
Rok: 25.05.2018
Javno naročilo za izvedbo priključka rekreacijskih površin na lokalno cesto
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
JUN
03.
Rok: 03.06.2018
Razglas o plakatiranju v volilni kampanji za predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženje
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
JUN
22.
Rok: 22.06.2018
Javno naročilo za postavitev kamnite klopi in podstavka s 3D odlitkom Kopra na ploščadi Bastiona
JUN
28.
Rok: 28.06.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
JUN
29.
Rok: 29.06.2018
Javno naročilo za obnovo Vegove ulice – I. faza
JUN
29.
Rok: 29.06.2018
JAVNI POZIV za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Koper
JUL
05.
Rok: 05.07.2018
Javno naročilo za "Kolesarsko in pešpot čez kanal Grande v Kopru"
JUL
05.
Rok: 05.07.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
JUL
10.
Rok: 10.07.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja sklop: "zapuščena vozila"
JUL
12.
Rok: 12.07.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja
JUL
12.
Rok: 12.07.2018
Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinska pristanišča
JUL
22.
Rok: 22.07.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja
JUL
25.
Rok: 25.07.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja zaradi uresničevanja javnega interesa
AVG
01.
Rok: 01.08.2018
JAVNO NAROČILO za postavitev kamnite klopi in podstavka s 3D odlitkom Kopra na ploščadi Bastiona
AVG
01.
Rok: 01.08.2018
JAVNO NAROČILO za dobavo in postavitev otroških igral v Mestni občini Koper
AVG
02.
Rok: 02.08.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
AVG
02.
Rok: 02.08.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
AVG
08.
Rok: 08.08.2018
JAVNO NAROČILO za preplastitev Izletniške in Pobegove ulice v Kopru
AVG
09.
Rok: 09.08.2018
JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
AVG
10.
Rok: 10.08.2018
JAVNO NAROČILO za kolesarsko in pešpot čez kanal Grande v Kopru
AVG
16.
Rok: 16.08.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja
AVG
17.
Rok: 17.08.2018
JAVNO NAROČILO za dobavo in postavitev novoletne osvetlitve v letu 2018
AVG
23.
Rok: 23.08.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
AVG
29.
Rok: 29.08.2018
Javno naročilo za dokončanje del na objektu Dozidava Osnovne šole Šmarje pri Kopru
AVG
30.
Rok: 30.08.2018
JAVNO NAROČILO za izvedbo svetovalnega inženiringa pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanju nepremičnin ter dovoljenj za gradnjo investicijskih posegov na Šmarski cesti v Kopru G1-11/1062, od priključka H5 do ustrezne navezave na obstoječe stanje.
AVG
31.
Rok: 31.08.2018
JAVNO NAROČILO za sanacijo lokalne ceste Babiči - Boršt ter Boršt - Glem
SEP
03.
Rok: 03.09.2018
Javno naročilo za Ureditev skalometa ob obalni cesti km 0,978 - 1,018
SEP
10.
Rok: 10.09.2018
Javno naročilo za preplastitev lokalne ceste LC 177 131 Križišče Šmarje - Šmarje - Odcep Puče, od km 1,717 do km 2,513
SEP
14.
Rok: 14.09.2018
Javno naročilo za začasno ureditev utrjenih površin na delu trga Brolo v Kopru
SEP
17.
Rok: 17.09.2018
Obravnava Predloga odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d'infanzia Delfino blu
SEP
18.
Rok: 18.09.2018
Javno naročilo za preplastitev lokalne ceste LC 177040 od krožišča v centru Hrvatinov do krožišča s slemensko cesto
SEP
19.
Rok: 19.09.2018
Javno naročilo za dobavo in montažo zložljivih mobilnih prodajnih hišk
SEP
20.
Rok: 20.09.2018
Javno naročilo za obnovo del vozišča JP677340 Prade - Bonini in sanacijo poškodb na cesti Sveti Anton – Kavaliči
SEP
25.
Rok: 25.09.2018
Javno naročilo za obnovo dela lokalne ceste LC 177250 Sirči – Belvedur – Hrvoji
SEP
27.
Rok: 27.09.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
SEP
28.
Rok: 28.09.2018
Javna obravnava predloga Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper za obdobje 2018 – 2022
OKT
02.
Rok: 02.10.2018
Javno naročilo za rekonstrukcijo Frenkove ceste v Pobegih
OKT
04.
Rok: 04.10.2018
Javno naročilo za preplastitev dela lokalne ceste LC 177150 Kozloviči - Trsek
OKT
04.
Rok: 04.10.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
OKT
04.
Rok: 04.10.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
OKT
09.
Rok: 09.10.2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2018
OKT
11.
Rok: 11.10.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
OKT
18.
Rok: 18.10.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja
OKT
19.
Rok: 19.10.2018
Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v uporabo za prodajo kostanjev v Kopru
 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina