Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


FEB
20.
Rok: 20.02.2017
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Številka: 478-152/2011

Datum: 03.02.2017

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. S parc. št. 6322/6, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6322/6), v izmeri 76 m2, s parc. št. 6322/9, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6322/9), v izmeri 172 m2 in s parc. št. 6321/6, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6321/6), v izmeri 7 m2, z nepremičnino s parc. št. 6320/2, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606 6320/2) zaradi potrebe po dokončni ureditvi premoženjsko pravnega razmerja za gospodarsko javno infrastrukturo (kolesarska steza in pločnik).

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                            MESTNA OBČINA KOPER

 
Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos peticija Hrastovlje vstopnica Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Titov trg Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra e-točke E-občina