Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


NOV
29.
Rok: 29.11.2017
Javno naročilo za ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu skladno s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbe za:

 

Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 29. 11. 2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

 

 

                                                                            Župan

                                                                        Boris Popovič

Razpisna dokumentacija Park.pdf (918 kb)
Dokumentacija.zip (51 MB)
A. Popis gradbeno obrtniških del.pdf (305 kb)
A. Popis gradbeno obrtniških del.xlsx (75 kb)
B. Popis vrtnarskih del.pdf (96 kb)
B. Popis vrtnarskih del.xls (50 kb)
C. Popis del nn prikljucek.pdf (245 kb)
C. Popis del nn prikljucek.xls (99 kb)
D. Popis del elektro instalacije.pdf (538 kb)
D. Popis del elektro instalacije.xls (265 kb)
E. Popis del strojne instalacije.pdf (298 kb)
E. Popis del strojne instalacije.xls (194 kb)
1 PN 07 podrobnejsi prerezi 950x297.pdf (690 kb)
Narocnik_ESPD Park.xml (6 kb)
344-16-B PARK KOPER park (08 pzi) 2017-11-06 model.dwg (22 MB)
Sprememba dokumentacije 1.zip (619 kb)
6 - CEVNI RAZVODI BAZENSKE TEHNIKE - park Koper.pdf (427 kb)
Referenčne fotografije igral.zip (2 MB)
Sprememba dokumentacije 2.zip (2 MB)
 
Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Titov trg Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina