Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


JAN
30.
Rok: 30.01.2018
SPREMEMBA NATEČAJNIH POGOJEV ZA JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO ZNOTRAJ NASELJA KOPER

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo natečajni elaborat za JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO ZNOTRAJ NASELJA KOPER

Obseg navedenih del je razviden iz razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo prijavo do 05.01.2018 do vključno 12.00 ure.

 

                                                                            ŽUPAN         

                                                                     Boris Popovič, l.r.

Naročnik spreminja natečajne pogoje v naslednjih točkah:

 

2.5.     Naročnik spreminja datum oddaje natečajnega elaborata na dan 30.01.2018.

4.5.   Naročnik spreminja datum roka za postavljanje vprašanj na 08.01.2018, ter rok za  odgovore na vprašanja na15.01.2018.

            Oddaja natečajnih elaboratov je na dan 30.01.2018 do 12:00 ure.

            Odločitev o izidu natečaja bo predvidoma 20.02.2018.

Razstava bo predvidoma 02.03.2018 - 16.03.2018.

 4.11.   Datum oddaje natečajnega elaborata se spremeni na 30.01.2018.

 V ostalem ostane natečajna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila nespremenjena.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ŽUPAN

                                                                                              Boris Popovič, l.r.

 

 

A_natecajni_pogoji.zip (1 MB)
B_natecajna_naloga.zip (8 MB)
C_natecajne_podloge.zip (287 MB)
D_natecajne_priloge.zip (182 MB)
 
Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina