Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Datum: 13.11.2017

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-549/2017

S parc. št. 75/1 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 75/1), v izmeri 57,75 m2 za obdobje enega leta. Izhodiščna letna najemnina znaša 352,00 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (URL RS, št. 13/11 in spremembe in dopolnitve).

 

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER 

 
Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Titov trg Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina