Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


MAJ
23.
Rok: 23.05.2018
Javno naročilo za vzdrževalna dela na kanalizaciji v Trubarjevi ulici v Kopru

1. Povabilo k sodelovanju

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Vzdrževalna dela na kanalizaciji v Trubarjevi ulici v Kopru.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.05.2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

 

 

                                                                                                       ŽUPAN

                                                                                                        Boris Popovič

 

18-05-3 NOVELACIJA PZI PROJEKTA GEATEH 164-05 maj 2018.pdf (9 MB)
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA gradnje.pdf (967 kb)
popisi Trubarjeva.xlsx (57 kb)
Narocnik_ESPD.xml (8 kb)
POPRAVEK - DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA gradnje.pdf (967 kb)
 
Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
Koper zdravo mesto Praznik refoška zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina