Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


JUN
22.
Rok: 22.06.2018
Javno naročilo za postavitev kamnite klopi in podstavka s 3D odlitkom Kopra na ploščadi Bastiona

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za

Postavitev kamnite klopi in podstavka s 3D odlitkom Kopra na ploščadi Bastiona.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1367 najkasneje do 22.06.2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

 

ŽUPAN:

 

Boris Popovič

 

Razpisna dokumentacija.pdf (720 kb)
POPIS DEL.pdf (191 kb)
POPIS DEL.xlsx (14 kb)
Priloga 2 - Ponudbeni obrazec.pdf (21 kb)
PZI - dopolnitev.pdf (4 MB)
PZI.pdf (4 MB)
ESPD_Klop in 3D odlitek.xml (6 kb)
 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina