Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


AVG
30.
Rok: 30.08.2018
JAVNO NAROČILO za izvedbo svetovalnega inženiringa pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanju nepremičnin ter dovoljenj za gradnjo investicijskih posegov na Šmarski cesti v Kopru G1-11/1062, od priključka H5 do ustrezne navezave na obstoječe stanje.

POVABILO K SODELOVANJU

Javno naročilo se izvaja skladno s 33. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in na podlagi sporazuma št. 2431-17-000343 sklenjenega med MESTNO OBČINO KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, DRUŽBO ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje in DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Naročnik Mestna občina Koper in sofinancerja DARS d.d. in DRSI vabijo vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo svetovalnega inženiringa pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanju nepremičnin ter dovoljenj za gradnjo investicijskih posegov na Šmarski cesti v Kopru G1-11/1062, od priključka H5 do ustrezne navezave na obstoječe stanje.

Celotni obseg navedenih del je razviden iz osnutka pogodbe, navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in popisa storitev iz točke 6.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2919  najkasneje do 30.08. 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

                                                                                                                                        ŽUPAN       

Boris Popovič l.r.

Razpisna dokumentacija (.zip, 36 MB)
INZENIR_SMARSKA_OBRAZCI (.docx, 79 kb)
 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina