Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Mandat 2014-2018
  


22. seja Občinskega sveta (29.06.2017)

Vabilo

Številka: 013-2/2014
Datum: 21.6.2017

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

22. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 29. junija 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 3. izredne seje z dne 22/5-2017, 21. redne seje z dne 25/5-2017, 4. izredne seje z dne 29/5-2017 in 5. izredne seje z dne 14/6-2017Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet3 - izredna.pdf (299 kb)
01 - zapisnik-svet21.pdf (468 kb)
01 - zapisnik-svet4 - izredna.pdf (221 kb)
01 - zapisnik-svet5 - izredna.pdf (219 kb)

2. točka

Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
02 - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - predlog.pdf (2 MB)

3. točka

Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Gradnja podzemne    parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru«Osnovno gradivo
03 - IP - PARKIRNA HIŠA MUZEJSKI TRG.pdf (3 MB)
03 - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - predlog.pdf (1 MB)

4. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije II. faza -  1. etapa«Osnovno gradivo
04 - IP - KANALIZACIJA - Škofije - II - faza.pdf (1 MB)
04 - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - predlog.pdf (982 kb)

5. točka

Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017-2020Osnovno gradivo
05 - DIIP - Igrišče Škofije (2).pdf (315 kb)
05 - SKLEP - spremembe - NRP 2017 - predlog.pdf (1 MB)

6. točka

Predlog sklepa o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Koper Osnovno gradivo
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - predlog.pdf (1 MB)
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije.pdf (5 MB)

7. točka

Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016 in Program dela Nadzornega odbora za leto 2017Osnovno gradivo
07 - NO - poročilo 2016 - program 2017.pdf (3 MB)

8. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja9. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 22. seja Občinskega sveta). 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r. Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet22-slo.pdf (479 kb)

Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos peticija Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Pretorska palača E-občina