Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
1. redna seja Občinskega sveta (23.10.2014)
  


Vabilo

Številka: 032-4/2014
Datum: 15.10.2014

 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

 

S K L I C U J E M

1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo 

v četrtek, 23. oktobra 2014 ob  16. uri 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka
Imenovanje Mandatne komisije

Odločitve
Sklep ( 118 kb)

2. točka
Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
02- Poročilo - volitve Ž in OS.pdf (907 kb)
Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov Italijanske narodne skupnosti ( 376 kb)

Odločitve
Sklep ( 187 kb)

3. točka
Odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana
 ter ugotovitev izvolitve župana Mestne občine Koper
Odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana ter ugotovitev izvolitve župana Mestne občine Koper

Odločitve
03 - sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper.pdf (118 kb)

4. točka
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Odločitve
04 - sklep o imenovanju KVIAZ-a.pdf (126 kb)

5. točka
Razno
- določitev sedežnega reda 
- druga vprašanja v zvezi z delom Občinskega sveta
Razno
- določitev sedežnega reda
- druga vprašanja v zvezi z delom Občinskega sveta


V prilogi Vam pošiljamo Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 9. oktober 2014 ter Poročilo Posebne občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov – predstavnikov italijanske narodne skupnosti z dne 8. oktober 2014. 
S seboj prinesite potrdilo o izvolitvi članice/člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
                                                                                                              ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 
V prilogi Vam pošiljamo Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 9. oktober 2014 ter Poročilo Posebne občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov – predstavnikov italijanske narodne skupnosti z dne 8. oktober 2014. 

S seboj prinesite potrdilo o izvolitvi članice/člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.

                                                                                                              ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.  
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina