Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
2. redna seja Občinskega sveta (04.12.2014)
  


Vabilo
 
Številka: 013-2/2014
Datum:  26.11.2014
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 4. decembra 2014 ob 16. uri
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji

Številka: 013-2/2014
Datum:  26.11.2014


Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 4. decembra 2014 ob 16. uri
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23/10-2014

Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet01.pdf (224 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet01 - čistopis.pdf (222 kb)

2. točka
Predlog za potrditev mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo nadomestila župana kot člana Občinskega sveta

Osnovno gradivo
02 - Mandat - Pečič - potrditev - predlog.pdf (131 kb)

Odločitve
02 - Mandat - Pečič - potrditev - čistopis.pdf (120 kb)

4. točka
Predlog za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
04 - Predlog sestave delovnih teles OS.pdf (191 kb)

Odločitve
Delovna telesa ( 1 MB)

5. točka
Predlog sklepa o pooblastitvi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za oblikovanje in podajanje predhodnih mnenj v postopkih imenovanj ravnateljev javnih vrtcev in šol ter drugih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

Osnovno gradivo
Predlog sklepa o pooblastitvi ( 134 kb)

Odločitve
Sklep ( 124 kb)

6. točka - UMAKNJENA
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 2. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 2. seja Občinskega sveta).                                                                                                   ŽUPAN
Boris Popovič, l.r. 


Priloženi dokumenti
00 - vabilo-svet2-slo.pdf (95 kb)
00 - vabilo-svet2-slo - umik.pdf (113 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina