Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
4. redna seja Občinskega sveta (26.03.2015)
  


Vabilo
 
Številka: 013-2/2014
Datum: 18.3.2015 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
4. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 26. marca 2015, ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
Številka: 013-2/2014
Datum: 18.3.2015 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
4. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 26. marca 2015, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnikov 3. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 18/12-2014 in 1. izredne seje  z dne 23/12-2014

Osnovno gradivo
Zapisnik 3. redne seje ( 261 kb)
Zapisnik 1. izredne seje ( 149 kb)

Odločitve
Zapisnik 3. redne seje ( 326 kb)
Zapisnik 1. izredne seje ( 326 kb)

2. točka
Predlog sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju april - junij 2015

Osnovno gradivo
02 - Sklep - zač. financiranje - predlog.pdf (192 kb)
02 - Sklep - zač. financiranje - obrazl.pdf (107 kb)

Stališča delovnih teles
Nadzorni odbor ( 100 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 130 kb)

Odločitve
Sklep ( 236 kb)

3. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper  – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
03 - Odlok - spremembe - zavod za šport - predlog.pdf (197 kb)
Obrazložitev ( 156 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za DD - Odlok - spremembe - zavod za šport.pdf (138 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 129 kb)
03 - Odbor za finance - Odlok - spremembe - JZ za šport.pdf (129 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - Odlok - spremembe - JZ za šport.pdf (124 kb)

Odločitve
Odlok ( 196 kb)

4. točka
Predlog pravilnika o spremembah pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper

Osnovno gradivo
Predlog ( 164 kb)
Obrazložitev ( 121 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 128 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 124 kb)

Odločitve
Pravilnik ( 237 kb)

5. točka
Predlog ugotovitvenega sklepa o oddaji poročil volilne kampanje za lokalne volitve  2014 ter o povračilu stroškov

Osnovno gradivo
Predlog ( 228 kb)
05 - Volilna - kampanja - ugotovitveni sklep - obrazl.pdf (211 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 129 kb)

Odločitve
Sklep ( 302 kb)

6. točka
Predlog sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2015

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 125 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 130 kb)

Odločitve
Sklep ( 187 kb)

7. točka
Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža v podjetju Tomos Invest d.o.o.

Osnovno gradivo
07 - Sklep OS - delež v Tomos Invest.pdf (115 kb)
Izpisek AJPES ( 445 kb)
Pogodba ( 751 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 127 kb)

Odločitve
Sklep ( 155 kb)

8. točka
Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o brezplačni odsvojitvi solastniškega deleža na več nepremičninah v korist Mestne občine Koper, št. 3520-1/2006 z dne 18.12.2014

Osnovno gradivo
08 - Sklep - brezplačna odsvojitev JSS v korist MOK.pdf (118 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 131 kb)

Odločitve
Sklep ( 159 kb)

9. točka
Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014

Osnovno gradivo
09 - Sklep - dopolnitev letnega načrta 2014-predlog.pdf (150 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 129 kb)

Odločitve
Sklep ( 191 kb)

10. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
10 - Sklep ukinitev JD - predlog.pdf (155 kb)
10 - UKINITEV JD MAREC 2015.zip (9 MB)

Odločitve
Sklep ( 164 kb)

11. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
11 - Sklep vzpostavitevJD - predlog.pdf (135 kb)
11 - VZPOSTAVITEV JD MAREC 2015.zip (18 MB)

Odločitve
Sklep ( 165 kb)

12. točka
Predlog sklepa o imenovanju člana in namestnika člana skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.

Osnovno gradivo
12 - Rižanski - vodovod - skupščina - sklep - predlog.pdf (129 kb)

Odločitve
Sklep ( 193 kb)

14. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori na vprašanja ( 339 kb)

V informacijo
Seznanitev s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016

Osnovno gradivo
Dopis MDDSZ občinam.pdf (524 kb)
Dopis OS - REGIJSKI IZVEDBENI NAČRT.pdf (135 kb)
Povzetek RIN.pdf (701 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 4. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 4. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
Boris Popovič, l.r. 


Priloženi dokumenti
Gradivo.zip (32 MB)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina