Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
7. redna seja Občinskega sveta (18.06.2015)
  


Vabilo
 
Številka: 013-2/2014
Datum:   10.6.2015
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 18. junija 2015 ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
Številka: 013-2/2014
Datum:   10.6.2015


Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)


S K L I C U J E M
7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 18. junija 2015 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 28/5-2015

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 284 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 281 kb)

2. točka
Predlog sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju julij – september 2015

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 243 kb)
Obrazložitev ( 151 kb)

Stališča delovnih teles
Nadzorni odbor ( 145 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 242 kb)

3. točka
Predlog odloka o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne« – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 236 kb)
Obrazložitev ( 344 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 193 kb)

Odločitve
Odlok ( 235 kb)

4. točka
Predlog odloka  o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 235 kb)
Obrazložitev ( 339 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 191 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 234 kb)

5. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 202 kb)
Obrazložitev ( 217 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 194 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 194 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 193 kb)
Odlok ( 197 kb)

6. točka
Predlog sklepa o pristopu Mestne občine Koper k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje Severni Jadran in potrditvi ustanovnih dokumentov Konvencije ter statuta

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 173 kb)
Konvencija ( 366 kb)
Statut ( 321 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 158 kb)

7. točka
Predlogi sklepov o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  za leto 2015 za:
- Univerzo na Primorskem za kompleks Servitskega samostana, na naslovu Santorijeva ulica št. 9;
- družbo Kemiplas d.o.o za območje proizvodnih obratov Bivij 1 in Bivij 2;
- družbo Dom Koper d.o.o. za del nepremičnin s parc. št. 1365/7, 1365/8, 1567/20, 1567/21, 1567/26, 1567/27 k.o. Koper
- družbo MM FINANSIRANJE  d.o.o. za območje dela planske celote  KC- 52.
Predlogi sklepov o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  za leto 2015 za:
- Univerzo na Primorskem za kompleks Servitskega samostana, na naslovu Santorijeva ulica št. 9;
- družbo Kemiplas d.o.o za območje proizvodnih obratov Bivij 1 in Bivij 2;
- družbo Dom Koper d.o.o. za del nepremičnin s parc. št. 1365/7, 1365/8, 1567/20, 1567/21, 1567/26, 1567/27 k.o. Koper
- družbo MM FINANSIRANJE  d.o.o. za območje dela planske celote  KC- 52.

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 169 kb)
Predlog sklepa ( 171 kb)
Predlog sklepa ( 172 kb)
Skica k predlogu sklepa - Dom Koper ( 901 kb)
Predlog sklepa ( 173 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 159 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 196 kb)

Odločitve
Sklep (1) ( 165 kb)
Sklep (2) ( 165 kb)
Sklep (3) ( 167 kb)
Sklep (4) ( 166 kb)

8. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 327 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 7. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 7. seja Občinskega sveta).                                                                                                   ŽUPAN
Boris Popovič, l.r. 


Priloženi dokumenti
Vabilo ( 155 kb)
Predlog za umik ( 111 kb)
Predlog razširitve dnevnega reda ( 47 kb)
Dopis Lovske družine Gračišče.pdf (154 kb)
Dopis Lovske zveze Koper.pdf (1 MB)
Dopis Uprave RS za varno hrano..18.6.2015.pdf (230 kb)
Dopis Vet. inšpekcije 15.6.2015.pdf (195 kb)
Odločba 17.6.2015.pdf (198 kb)
Odločba inšpekcije 9.1.2015.pdf (272 kb)
Zapisnik 16. seje Sveta zavetišča 15.6.2015.pdf (234 kb)
Zapisnik ogleda zavetisca z dne 11.6.2015.pdf (252 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina