Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
9. redna seja Občinskega sveta (03.12.2015)
  


Vabilo
Številka: 013-2/2014
Datum: 25.11.2015 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
9. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 3. decembra 2015 ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
Številka: 013-2/2014
Datum: 25.11.2015 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
9. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 3. decembra 2015 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 24/9-2015

Osnovno gradivo
Predlog zapisnika ( 282 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 280 kb)

2. točka
Predlog odloka o spremembi odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« - hitri postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 236 kb)
Obrazložitev ( 211 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 193 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 194 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 192 kb)

Odločitve
Odlok ( 233 kb)

3. točka
Predlog odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 340 kb)
Obrazložitev ( 221 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 192 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 190 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 337 kb)

4. točka
Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 – 2020

Osnovno gradivo
Mnenje ( 169 kb)
Program ( 575 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 209 kb)

5. točka
Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
Splošni pogoji poslovanja ( 250 kb)
Predlog sklepa ( 168 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 160 kb)

Odločitve
Sklep ( 199 kb)

6. točka
Predlog sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 168 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 192 kb)

Odločitve
Sklep ( 163 kb)

7. točka
Predlog občinskega programa varnosti v Mestni občine Koper

Osnovno gradivo
Predlog občinskega programa varnosti ( 2 MB)
Predlog sklepa ( 290 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 192 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 188 kb)

Odločitve
Občinski program varnosti ( 192 kb)

8. točka
Predlogi sklepov o določitvi višine odpusta dolgov v javnih vzgojno - izobraževalnih zavodih v Mestni občini Koper

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 177 kb)
Predlog sklepa ( 167 kb)
Obrazložitev ( 172 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 202 kb)
Odbor za finance ( 192 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper ( 149 kb)

Odločitve
Sklep ( 167 kb)
Sklep ( 167 kb)

9. točka
Informacija o nakupu poslovnega deleža Komunale Koper, d.o.o. – s.r.l. v družbi Primorske novice, d.o.o. in o nameri nakupa poslovnega deleža v družbi Adriafin d.o.o.

Osnovno gradivo
Informacija ( 205 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 194 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)

10. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Osnovno gradivo
Priloge ( 22 MB)
Predlog sklepa ( 218 kb)

Odločitve
Sklep ( 162 kb)

11. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 172 kb)
Priloge ( 5 MB)

Odločitve
Sklep ( 165 kb)

12. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnovno gradivo
Predlog za spremembo sestave delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper ( 244 kb)
Predlog sklea ( 257 kb)
Predlog sklepa ( 205 kb)

Odločitve
Sklepi ( 1 MB)

13. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 377 kb)
13 - Pregled dodeljenih pomoči 2007-2013 razvoj in ohranjanje kmetijstva ter podeželja.xlsx (288 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za Občinski svet - tel. št. 6646 – 382. Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 9. seja Občinskega sveta).

 

ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
Prvi predlog razširitve dnevnega reda ( 200 kb)
Drugi predlog razširitve dnevnega reda ( 186 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina