Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
10. redna seja Občinskega sveta (22.12.2015)
  


Vabilo
Številka: 013-2/2014
Datum: 14.12.2015
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
10. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v torek, 22. decembra 2015 ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
Številka: 013-2/2014Datum: 14.12.2015

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
10. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v torek, 22. decembra 2015 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 3/12-2015

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 287 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 286 kb)

1/1
Predlog sklepa o potrditvi sporazumov in pisma o nameri med Mestno občino Koper in Občino Ankaran

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 208 kb)
Delitveno razmerje ( 599 kb)
Delitev obveznosti ( 4 MB)
Delna delitev skupnega premoženja ( 399 kb)
Pismo o nameri ( 465 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 196 kb)

Odločitve
Sklep ( 196 kb)

2. točka
- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 – prva obravnava s     
              predlogom za skrajšani postopek
- Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem    
  Mestne občine Koper za leto 2015
- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 – prva obravnava s  predlogom za skrajšani postopek
- Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2015

Osnovno gradivo
Gradivo ( 4 MB)
Sprememba predloga odloka o proračunu ( 241 kb)

Stališča delovnih teles
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 191 kb)
Nadzorni odbor ( 153 kb)
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za finance ( 198 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 156 kb)
Can Capodistria ( 218 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 193 kb)

Odločitve
Odlok ( 255 kb)
Letni načrt ( 3 MB)

3. točka
Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Grafike ( 61 MB)
Predlog odloka ( 423 kb)
Obrazložitev ( 174 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 196 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 153 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 190 kb)

Odločitve
Odlok ( 422 kb)

3/1
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 253 kb)
Obrazložitev ( 163 kb)
Spremembe predloga odloka ( 161 kb)
Dopolnitev besedila ( 259 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 197 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 255 kb)

4. točka
Predlog Poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2016

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 151 kb)
Poročilo NS JSS ( 184 kb)
Poslovni in finančni načrt JSS ( 843 kb)

Stališča delovnih teles
Nadzorni odbor ( 194 kb)
Odbor za finance ( 197 kb)

Odločitve
Sklep ( 152 kb)

5. točka
Predlog sklepa o zagotavljanju lekarniške dejavnosti

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 162 kb)
Obrazložitev ( 163 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 200 kb)
Odbor za finance ( 195 kb)

Odločitve
Sklep ( 163 kb)

6. točka
Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 171 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 197 kb)

Odločitve
Sklep ( 163 kb)

7. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 206 kb)

Odločitve
Sklep ( 201 kb)

8. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 380 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 10. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.


Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 10. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN                                                                                                       Boris Popovič, l.r. Osnovno gradivo
Predlog spremembe dnevnega reda ( 150 kb)

Priloženi dokumenti
Predlog razširitve dnevnega reda ( 120 kb)
Drugi predlog razširitve dnevnega reda ( 29 kb)
V informacijo ( 171 kb)
V informacijo ( 148 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina