Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
11. redna seja Občinskega sveta (07.01.2016)
  


Vabilo
Številka: 013-2/2014
Datum: 30.12.2015
Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
11. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 7. januarja 2016 ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
Številka: 013-2/2014Datum: 30.12.2015

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
11. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 7. januarja 2016 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22.12.2015

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 288 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 285 kb)

2. točka

- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016 – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

 

- Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2016Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 332 kb)
Obrazložitev ( 966 kb)
Splošni del ( 55 kb)
Posebni del ( 342 kb)
Kadrovski načrt ( 465 kb)
Predlog sklepa ( 3 MB)
Načrt razvojnih programov (2016-2019) ( 187 kb)
Obrazložitev načrta razvojnih programov (2016-2019) ( 475 kb)
Dopolnjeni predlog odloka ( 334 kb)
Spremembe in dopolnitve predloga odloka ( 244 kb)
Dopolnjeni splošni del ( 55 kb)
Dopolnjeni posebni del ( 342 kb)

Stališča delovnih teles
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 191 kb)
Nadzorni odbor ( 153 kb)
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za finance ( 198 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 195 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 155 kb)
Parere CAN ( 206 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 193 kb)

Odločitve
Odlok ( 328 kb)
Sklep ( 3 MB)

3. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovor JSS MOK ( 161 kb)
Priloga (JSS MOK) ( 16 kb)
Odgovori ( 415 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 11. seja Občinskega sveta).

ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.


 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina