Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
13. redna seja Občinskega sveta (21.04.2016)
  


Vabilo

Številka: 013-2/2014
Datum: 13.4.2016

 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M
13. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 21. aprila 2016, ob 16. uri
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 17/3-2016

Osnovno gradivo
Zapisnik 12. seje ( 331 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 328 kb)

2. točka
Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2016


  Osnovno gradivo
  Predlog ( 311 kb)

  Odločitve
  Priznanja ( 193 kb)

  3. točka
  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru – druga obravnava

  Osnovno gradivo
  Predlog odloka ( 252 kb)
  Obrazložitev predloga odloka ( 297 kb)
  Ureditvena situacija - veljavni odlok ( 2 MB)
  Ureditvena situacija - predlagane spremembe ( 1 MB)

  Stališča delovnih teles
  Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)
  Odbor za okolje in prostor ( 155 kb)
  Statutarno-pravna komisija ( 192 kb)

  Odločitve
  Odlok ( 224 kb)

  4. točka
  • Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2015
  • Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2015


   Osnovno gradivo
   Predlog sklepa zaključnega računa ( 234 kb)
   Zaključni račun ( 1 MB)
   Predlog sklepa o realizaciji ( 189 kb)
   Poročilo o realizaciji načrta ( 286 kb)

   Stališča delovnih teles
   Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 191 kb)
   Nadzorni odbor ( 181 kb)
   Odbor za družbene dejavnosti ( 252 kb)
   Odbor za finance in gospodarstvo ( 193 kb)
   Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 195 kb)
   Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)
   Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
   COMUNITA AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA ITALIANA ( 224 kb)
   Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper ( 264 kb)
   Statutarno - pravna komisija ( 191 kb)

   Odločitve
   Sklep ( 232 kb)
   Sklep ( 189 kb)

   5. točka
   Predlog sklepa o vračilu komunalnega prispevka

   Osnovno gradivo
   Predlog sklepa ( 163 kb)

   Stališča delovnih teles
   Odbor za finance in gospodarstvo ( 194 kb)
   Odbor za okolje in prostor ( 152 kb)

   Odločitve
   Sklep ( 156 kb)

   6. točka
   Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2015


    Osnovno gradivo
    Predlog sklepa ( 151 kb)
    Poslovni in finančni načrt za leto 2015 ( 183 kb)
    Poročilo ( 1 MB)

    Stališča delovnih teles
    Nadzorni odbor ( 153 kb)
    Odbor za finance in gospodarstvo ( 197 kb)

    Odločitve
    Poročilo ( 153 kb)

    7. točka
    Predlog sklepa o imenovanju revizorja za poslovno in finančno poročilo JSS MOK za leto 2016

    Osnovno gradivo
    Predlog sklepa ( 163 kb)

    Odločitve
    Sklep ( 159 kb)

    8. točka
    • Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2015
    • Program dela s finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2016


     Osnovno gradivo
     Predlog sklepa ( 167 kb)
     Poročilo o delu v letu 2015 ( 879 kb)
     Program dela za leto 2016 ( 545 kb)

     Stališča delovnih teles
     Odbor za finance in gospodarstvo ( 198 kb)

     Odločitve
     Sklep ( 154 kb)

     9. točka
     Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

     Osnovno gradivo
     Predlog - soglasje ( 202 kb)

     Odločitve
     Soglasje ( 201 kb)

     10. točka
     Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

     Odgovori na vprašanja
     Odgovor JSS MOK ( 506 kb)
     Odgovori na vprašanja ( 607 kb)


     Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
     Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 12. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                       ŽUPAN
                                                                                                            Boris Popovič, l.r. 
     Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
     Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 13. seja Občinskega sveta). 


                                                                                                       ŽUPAN
     Boris Popovič, l.r. 


     Priloženi dokumenti
     Vabilo ( 122 kb)
     Predlog za razširitev dnevnega reda ( 186 kb)
     Gradivo ( 14 MB)

      
     Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina