Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
15. redna seja Občinskega sveta (30.6.2016)
  


Vabilo
  
Številka: 013-2/2014
Datum: 22.6.2016
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
15. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 30. junija 2016, ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji

Številka: 013-2/2014

Datum: 22.6.2016

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)


S K L I C U J E M
15. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 30. junija 2016, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 16/6-2016

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 560 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 557 kb)

2. točka
Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2016-2019

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 221 kb)
Predlog članice OS MOK Olge Franca za razširitev 2. točke predloga dnevnega reda ( 19 MB)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 195 kb)
Odbor za finance ( 197 kb)

Odločitve
Sklep ( 215 kb)

3. točka
Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 164 kb)
Investicijski program ( 2 MB)
Popravek predloga sklepa ( 157 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za finance ( 197 kb)

Odločitve
Sklep ( 163 kb)

4. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Osnovno gradivo
Priloge ( 488 kb)
Priloge ( 13 kb)
Priloge ( 548 kb)

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 618 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 15. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.


Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 15. seja Občinskega sveta). 

                                                                                                  ŽUPAN                                                                                                       Boris Popovič, l.r.  
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina