Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
16. redna seja Občinskega sveta (27.10.2016)
  


Vabilo

Številka: 013-2/2014
Datum: 19.10.2016

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M

16. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 16. uri

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30/6-2016 


Osnovno gradivo
Zapisnik 15. seje ( 311 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet15 - čistopis.pdf (311 kb)

2. točka
Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nabavo kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper


Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 184 kb)
DIIP za kombinirano gasilsko vozilo ( 984 kb)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za finance in gospodarstvo - poročilo.pdf (198 kb)

Odločitve
02 - Sklep o potrditvi DIIP - kombinirano gasilsko vozilo - čistopis.pdf (185 kb)

3. točka
  • Predlog sklepa o razrešitvi dosedanjega direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

  • Predlog sklepa o imenovanju novega direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne  občine Koper


Osnovno gradivo
03-a - sklep - razrešitev direktorja JSS - 2016.pdf (153 kb)
03-a-b - sklep - direktor JSS-2016 - obrazl.pdf (165 kb)
03-b - sklep - imenovanje direktorja JSS-2016.pdf (153 kb)
03-b-Malenič-program.pdf (171 kb)

Odločitve
03-a - sklep - razrešitev direktorja JSS - 2016 - čistopis.pdf (155 kb)
03-b - sklep - imenovanje direktorja JSS-2016 - čistopis.pdf (156 kb)

4. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena


Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 206 kb)
04 - Grafike - ukinitev JD.zip (4 MB)

Odločitve
04 - sklep - ukinitev jd - čistopis.pdf (158 kb)

5. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena


Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 168 kb)
05 - Grafike - vzpostavitev JD.zip (16 MB)

Odločitve
05 - sklep - vzpostavitev jd - čistopis.pdf (158 kb)

6. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Osnovno gradivo
06 - JSS-nadzorni-svet-sprememba-sestave - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
06 - JSS-nadzorni-svet-sprememba-sestave - čistopis.pdf (192 kb)

7. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta


Odgovori na vprašanja
07 - Odgovori na vprašanja.pdf (522 kb)
07 - Odgovori - priloga.pdf (2 MB)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 15. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.


Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 16. seja Občinskega sveta). 

 

ŽUPAN        
Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
Vabilo ( 429 kb)
Gradivo ( 23 MB)

Priloženi dokumenti
00 - Mnenje - predlog za raširitev dnevnega-reda - 1.pdf (163 kb)
00 - Mnenje - predlog za raširitev dnevnega-reda - 2.pdf (162 kb)
00 - Predlog za razširitev dnevnega reda - Olga Franca.pdf (117 kb)
00 - Predlog za razširitev dnevnega reda - Polka Boskovic.pdf (48 kb)
00 - Predlog za razširitev dnevnega reda - ZL.pdf (267 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina