Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
18. redna seja Občinskega sveta (23.02.2017)
  


Vabilo

 

Številka: 013-2/2014

Datum: 15.2.2017

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 23. februarja 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednjiOsnovno gradivo
00 - vabilo-svet18-slo.pdf (481 kb)


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22. decembra 2016


Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet17.pdf (418 kb)

2. točka
Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve – druga obravnava


Osnovno gradivo
02 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog - druga obravnava - obraz.pdf (190 kb)
02 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog - druga obravnava.pdf (338 kb)
02 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - ureditvena situacija.pdf (3 MB)

3. točka
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper


Osnovno gradivo
03 - pravilnik - nezahtevni-objekti-spremembe - obrazl.pdf (231 kb)
03 - pravilnik - nezahtevni-objekti-spremembe - predlog.pdf (168 kb)

4. točka
Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Bertoki ter Vrtca Semedela enota Prisoje«,


Osnovno gradivo
04 - IP Sanacija OŠ in vrtec Bertoki in Vrtec Prisoje v3.pdf (2 MB)
04 - sklep - IP - ital-šola-vrtec - predlog.pdf (173 kb)

5. točka
Predlog sklepa o potrditvi 2. novelacije investicijskega programa  za projekt ''Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)''


Osnovno gradivo
05 - IP - Olimpijski bazen Koper - 2.nov.pdf (2 MB)
05 -sklep - IP - Olimpijski bazen Koper - 2.nov - predlog.pdf (167 kb)

6. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena


Osnovno gradivo
06 - sklep ukinitev jd februar 2017.pdf (169 kb)
06 - Slikovno gradivo - ukinitev JD.zip (5 MB)

7. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena


Osnovno gradivo
07 - sklep vzpostavitev jd februar 2017.pdf (174 kb)
07 - Slikovno gradivo - vzpostavitev JD.zip (14 MB)

8. točka
Predloga sklepov o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za:

-          gradnjo Osnovne šole Dekani z vrtcem Dekani,

-          dozidavo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Osnovno gradivo
08-a - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Dekani in vrtec Dekani - predlog.pdf (174 kb)
08-b - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Oskarja Kovačiča Škofije - predlog.pdf (175 kb)

9. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


10. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta


Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos peticija Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Pretorska palača E-občina