Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
19. redna seja Občinskega sveta (30.03.2017)
  


Vabilo

 

Številka: 013-2/2014

Datum: 22.3.2017

 

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

19. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 30. marca 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet19-slo.pdf (436 kb)
00 - vabilo-svet19-slo - razširitev.pdf (289 kb)
00 - vabilo-svet19-slo - umik.pdf (210 kb)


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23. februarja 2017 in 2. izredne seje z dne 18. marca 2017


Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet2 - izredna.pdf (225 kb)
01 - zapisnik-svet18.pdf (435 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet18 - čistopis.pdf (414 kb)
01 - zapisnik-svet2 - izredna - čistopis.pdf (219 kb)

2. točka
Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin (zelene infrastrukture)«

 Osnovno gradivo
02 - IP - UREDITEV OBALNIH PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN - sklep - predlog.pdf (196 kb)
02 - IP-UREDITEV PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN - priloge.pdf (356 kb)
IP UREDITEV PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za DD - IP - UREDITEV OBALNIH PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN - predlog.pdf (206 kb)
02 - Odbor za GJSP - IP - UREDITEV OBALNIH PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN - sklep - predlog.pdf (196 kb)
02 - Odbor za finance - IP - UREDITEV OBALNIH PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN - predlog (2).pdf (191 kb)

Odločitve
02 - IP - UREDITEV OBALNIH PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN - sklep - čistopis.pdf (194 kb)

3. točka
Predlog sklepa o potrditvi novelacije  investicijskega programa za projekt »Izgradnja velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika«


Osnovno gradivo
03 - IP -novelacija -VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE BONIFIKA - sklep - predlog.pdf (169 kb)
03 - IP SRC Bonifika vel iko nogometno igrišče.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za DD - IP -novelacija -VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE BONIFIKA - predlog.pdf (205 kb)
03 - Odbor za finance - IP -novelacija -VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE BONIFIKA - predlog.pdf (191 kb)

Odločitve
03 - IP -novelacija -VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE BONIFIKA - sklep - čistopis.pdf (166 kb)

4. točka
-    Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada   

      Koper v letu 2016

-       Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom  Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2017Osnovno gradivo
04-1- GB - Porocilo o delu 2016.pdf (858 kb)
04-1-2 - GB - porocilo-program - sklep.pdf (177 kb)
04-2- GB - Program dela 2017.pdf (543 kb)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - GB - porocilo-program.pdf (191 kb)

Odločitve
04-1-2 - GB - porocilo-program - sklep - čistopis.pdf (174 kb)

5. točka
Seznanitev  s potekom projekta Celostne prometne strategije in predstavitev akcijsko-proračunskega načrta


Osnovno gradivo
05 - Cestno prometna strategija-MOK.pdf (3 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za GJSP - Cestno prometna strategija-MOK.pdf (194 kb)
05 - Odbor za KS - Cestno prometna strategija-MOK.pdf (190 kb)
05 - Odbor za finance - Cestno prometna strategija-MOK.pdf (192 kb)

5/1 točka

Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitve javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017 – 2019Osnovno gradivo
5-1 - ELABORAT Ravnanje s komunalnimi odpadki 2017-2019.pdf (796 kb)
5-1 - Sklep o poračunu cen in količin storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015 in 2016 - predlog.pdf (156 kb)
5-1 - Sklep -potrditev Elaborata-javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki z obrazložitvijo 2017-2019 - predlog.pdf (169 kb)

Stališča delovnih teles
5-1 - Odbor za GJSP - ELABORAT Ravnanje s komunalnimi odpadki 2017-2019.pdf (195 kb)
5-1 - Odbor za finance - ELABORAT Ravnanje s komunalnimi odpadki 2017-2019.pdf (192 kb)

Odločitve
5-1 - Sklep o poračunu cen in količin storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015 in 2016 - čistopis.pdf (159 kb)
5-1 - Sklep -potrditev Elaborata-javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki z obrazložitvijo 2017-2019 - čistopis.pdf (157 kb)

5/3 točka

 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim

premoženjem  Mestne občine Koper za leto 2017Osnovno gradivo
5-3 - sklep - dopolnitev letnega načrta 2017 tekst - predlog.pdf (240 kb)

Stališča delovnih teles
5-3 - Odbor za finance - sklep - dopolnitev letnega načrta 2017 tekst - predlog.pdf (191 kb)

Odločitve
5-3 - sklep - dopolnitev letnega načrta 2017 tekst - čistopis.pdf (216 kb)

5/4 točka

Predlog Sklepa o neodplačnem prenosu nepremičnin s parc. št. 1970/2, 1970/5,

1981/11, 1981/12, 1981/13, 1981/14, 1982/7, 1982/8, 1983/4, 1983/6 k.o. Semedela na Javni stanovanjski sklad Mestne občine KoperOsnovno gradivo
5-4 - sklep - neodplačni prenos JSS - predlog.pdf (190 kb)

Stališča delovnih teles
5-4 - Odbor za finance - sklep - neodplačni prenos JSS.pdf (193 kb)

6. točka
Predlog za določitev višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2017 


Osnovno gradivo
06 - višina denarnega dela nagrade 2017 - predlog.pdf (192 kb)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za finance - višina denarnega dela nagrade 2017 - predlog.pdf (191 kb)

Odločitve
06 - višina denarnega dela nagrade 2017 - čistopis.pdf (196 kb)

7. točka

 Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja8. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta


Odgovori na vprašanja
08 - Odgovori na vprašanja.pdf (786 kb)


 

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                              Boris Popovič, l.r.  
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina