Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
20. redna seja Občinskega sveta (20.04.2017)
  


20. redna seja Občinskega sveta (20.04.2017)

Vabilo


Številka: 013-2/2014

Datum: 12.4.2017

 

 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

 

S K L I C U J E M

 

20. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 20. aprila 2017, ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

 
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30/3-2017Osnovno gradivo
01 - ZAPISNIK-svet20.pdf (551 kb)

Priloženi dokumenti
01 - ZAPISNIK-svet20.pdf (551 kb)

2. točka

Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2017Osnovno gradivo
02 - Priznanja MOK 2017.pdf (2 MB)
02 - Dopis_MOK_Olga Franca_Priznanje 15. maj za Angelo Lampe_18 04 2017.pdf (213 kb)

Odločitve
02 - Priznanja MOK 2017 - čistopis.pdf (193 kb)

3. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o  prostorskih ureditvenih pogojih za obalno območje Žusterne – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek Osnovno gradivo
03 - Odlok - PUP Žusterna.pdf (4 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za KS - Odlok - PUP Žusterna.pdf (191 kb)
03 - Odbor za okolje - Odlok - PUP Žusterna.pdf (156 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - Odlok - PUP Žusterna.pdf (190 kb)

Odločitve
03 - Odlok - PUP Žusterna - čistopis - SLO-ITAL.pdf (258 kb)

4. točka

Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Lama-Dekani« - prva obravnavaOsnovno gradivo
04 - Odlok- OPPN Lama Dekani - predlog z obrazl.pdf (14 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za KS - Odlok- OPPN Lama Dekani - predlog.pdf (190 kb)
04 - Odbor za okolje - Odlok- OPPN Lama Dekani - predlog.pdf (154 kb)
04 - Statutarno-pravna komisija - Odlok- OPPN Lama Dekani - predlog.pdf (189 kb)

Odločitve
04 - Odlok- OPPN Lama Dekani - SKLEP - prva obravnava.pdf (196 kb)

5. točka

Letno poročilo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2016 in plan za izvajanje aktivnosti v letu 2017Osnovno gradivo
05 - Akcijski - načrt - LEK - 2016-2017.pdf (5 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za okolje - Akcijski - načrt - LEK - 2016-2017.pdf (156 kb)

Odločitve
05 - Akcijski - načrt - LEK - 2016-2017 - sklep - čistopis.pdf (190 kb)

6. točka

- Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2016

- Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2016Osnovno gradivo
06 - Zaključni račun MOK 2016 - poročilo - premoženje - uvod.pdf (283 kb)
06-1 - Zaključni račun MOK 2016 - sklep.pdf (220 kb)
06-1 - Zaključni račun MOK 2016 (2).pdf (1 MB)
06-2 - Poročilo - realizacija načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.pdf (810 kb)

Stališča delovnih teles
06 - Komisija za vprašanja ital.narodnosti - zaključni - račun MOK 2016.pdf (204 kb)
06 - Nadzorni odbor - zaključni - račun MOK 2016.pdf (153 kb)
06 - Odbor za DD - zaključni - račun MOK 2016.pdf (203 kb)
06 - Odbor za finance - zaključni - račun MOK 2016.pdf (191 kb)
06 - Odbor za GJSP - zaključni - račun MOK 2016.pdf (195 kb)
06 - Odbor za KS - zaključni - račun MOK 2016.pdf (192 kb)
06 - Statutarno-pravna komisija - zaključni - račun MOK 2016.pdf (191 kb)
06-09 - stališče SSIN-CAN - ZR MOK 2016-Sporazum - slo.pdf (416 kb)
06-09 - stališče SSIN-CAN - ZR MOK 2016-Sporazum-ita.pdf (238 kb)

Odločitve
06-1 - Zaključni račun MOK 2016 - sklep - čistopis.pdf (220 kb)
06-2 - Poročilo realizacija načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 2016 - SKLEP.pdf (189 kb)

7. točka

Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2016Osnovno gradivo
07 - JSS MOK - Poslovno in finančno poročilo - 2016.pdf (16 MB)

Stališča delovnih teles
07 - Odbor za finance - JSS - Poročilo NS - ZR 2016.pdf (191 kb)

Odločitve
07 - JSS - poslovno poročilo 2016-sklep - čistopis.pdf (187 kb)

8. točka

 Predlog sklepa o imenovanju  revizorja za poslovno in finančno poročilo  JSS MOK  za leto 2017Osnovno gradivo
08 - JSS - revizor - 2017.pdf (136 kb)

Odločitve
08 - JSS - sklep- revizor - 2017 - čistopis.pdf (200 kb)

11. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

 Osnovno gradivo
11 - Odgovori na vprašanja.pdf (504 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 Priloženi dokumenti
00 - vabilo-svet20-slo.pdf (481 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina