Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
5. izredno sejo Občinskega sveta (14.6.2016)
  


5. izredno sejo Občinskega sveta (14.6.2016)

Številka: 013-2/2014                            

Datum:   9.6.2017         

 

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

5. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v sredo, 14. junija 2017, ob 16. uri

 

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. Seznanitev z novimi dejstvi glede izgradnje železniške povezave Divača-Koper


Osnovno gradivo
01 - dopis - seznanitev z novimi dejstvi.pdf (189 kb)
SklepVlade_P.pdf (66 kb)
Drugi tir - sporočilo Vlade.doc (31 kb)
01 - sklepi - II-tir - predlog.pdf (145 kb)

Odločitve
01 - sklepi - II-tir - čistopis - podpisan.pdf (540 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo.

 

 

 

         ŽUPAN

 Boris Popovič, l.r.

 

 

 

VABLJENI:

  1. Člani Občinskega sveta MOK
  2. Ministrstvo za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, minister
  3. Ministrstvo za infrastrukturo, Jure Leben, državni sekretar
  4. Predsedniki krajevnih skupnosti na območju MOK


Osnovno gradivo
00 - vabilo-5 izredna-seja-slo.pdf (258 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina