Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
21. redna seja Občinskega sveta (25.05.2017)
  


21. redna seja Občinskega sveta (25.05.2017)

VABILO

Številka: 013-2/2014

Datum: 17.5. 2017

 

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

21. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 25. maja 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. aprila 2017 Osnovno gradivo
01 - ZAPISNIK-svet20.pdf (551 kb)

Odločitve
01 - ZAPISNIK-svet20 - čistopis.pdf (389 kb)

2. točka

Predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper – prva obravnavaOsnovno gradivo
02 - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (4 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za DD - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (204 kb)

Odločitve
02 - Odlok - Center mladih - sklep.pdf (198 kb)

3. točka

Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Novogradnja vrtca v Dekanih«Osnovno gradivo
03 - IP VRTEC DEKANI.pdf (2 MB)
03 - SKLEP - IP - vrtec Dekani -predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za DD - SKLEP - IP - vrtec Dekani -predlog.pdf (205 kb)
03 - Odbor za finance - SKLEP - IP - vrtec Dekani -predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
03 - SKLEP - IP - vrtec Dekani -čistopis.pdf (200 kb)

4. točka

Predlog sklepa o sprejetju Celostne prometne strategije Mestne občine KoperOsnovno gradivo
04 - CPS MOK-maj2017 - predlog.pdf (539 kb)
04 - CPS MOK-maj2017.pdf (11 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - CPS MOK-maj2017.pdf (193 kb)
04 - Odbor za GJSP - CPS MOK-maj2017.pdf (194 kb)
04 - Odbor za KS - CPS MOK-maj2017.pdf (191 kb)

Odločitve
04 - sklep-sprejem CPS MOK-maj2017 - čistopis.pdf (313 kb)

5. točka

Predlog sprememb Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega svetaOsnovno gradivo
05 - Pravila za izvolitev elektorjev - spremembe-2017 - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
05 - KVIAZ - Pravila za izvolitev elektorjev - spremembe-2017 - predlog.pdf (235 kb)

Odločitve
05 - Pravila za izvolitev elektorjev - spremembe-2017 - čistopis.pdf (195 kb)
05 - Pravila za izvolitev elektorjev - spremembe-2017 - razglas - slo.pdf (123 kb)

6. točka

Predlog sklepa o izstopu Mestne občine Koper iz Skupnosti občin SlovenijeOsnovno gradivo
06 - SKLEP - izstop iz SOS - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za finance - SKLEP - izstop iz SOS - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
06 - SKLEP - izstop iz SOS - čistopis.pdf (191 kb)

7. točka

Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
07 - sklep - ukinitev jd - maj 2017 - predlog.pdf (1019 kb)
07 - Slikovno gradivo-ukinitev JD.zip (970 kb)

Odločitve
07 - sklep - ukinitev jd - maj 2017 - čistopis.pdf (199 kb)
07 - sklep - ukinitev jd - maj 2017 - razglas - slo.pdf (127 kb)

8. točka

Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
08 - sklep - vzpostavitev jd - maj 2017 - predlog.pdf (1 MB)
08 - Slikovno gradivo-ustanovitev JD.zip (8 MB)

Odločitve
08 - sklep - vzpostavitev jd - maj 2017 - čistopis.pdf (201 kb)
08 - sklep - vzpostavitev jd - maj 2017 - razglas - slo.pdf (128 kb)

10. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
10 - Odgovori na vprašanja.pdf (773 kb)
10 - Odgovori - priloga1.xls (24 kb)
10 - Odgovori - priloga2.xls (29 kb)
10 - Odgovori - priloga3.xls (37 kb)
10 - Odgovori - priloga4.xls (24 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet21-slo.pdf (428 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina