Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
22. seja Občinskega sveta (29.06.2017)
  


22. seja Občinskega sveta (29.06.2017)

Vabilo

Številka: 013-2/2014
Datum: 21.6.2017

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

22. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 29. junija 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 3. izredne seje z dne 22/5-2017, 21. redne seje z dne 25/5-2017, 4. izredne seje z dne 29/5-2017 in 5. izredne seje z dne 14/6-2017Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet3 - izredna.pdf (299 kb)
01 - zapisnik-svet21.pdf (468 kb)
01 - zapisnik-svet4 - izredna.pdf (221 kb)
01 - zapisnik-svet5 - izredna.pdf (219 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet3 - izredna - čistopis.pdf (297 kb)
01 - zapisnik-svet4 - izredna - čistopis.pdf (218 kb)
01 - zapisnik-svet5 - izredna - čistopis.pdf (216 kb)
01 - zapisnik-svet21 - čistopis.pdf (466 kb)

2. točka

Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
02 - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za okolje in prostor - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - predlog.pdf (158 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - predlog.pdf (197 kb)

Odločitve
02 - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - čistopis.pdf (202 kb)

3. točka

Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Gradnja podzemne    parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru«Osnovno gradivo
03 - IP - PARKIRNA HIŠA MUZEJSKI TRG.pdf (3 MB)
03 - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za finance - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - predlog.pdf (194 kb)
03 - Odbor za GJSP - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - predlog.pdf (196 kb)

Odločitve
03 - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - čistopis.pdf (218 kb)

4. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije II. faza -  1. etapa«Osnovno gradivo
04 - IP - KANALIZACIJA - Škofije - II - faza.pdf (1 MB)
04 - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - predlog.pdf (982 kb)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - predlog.pdf (194 kb)
04 - Odbor za GJSP - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - predlog.pdf (196 kb)

Odločitve
04 - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - čistopis.pdf (201 kb)

5. točka

Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017-2020Osnovno gradivo
05 - DIIP - Igrišče Škofije (2).pdf (315 kb)
05 - SKLEP - spremembe - NRP 2017 - predlog.pdf (1 MB)
05 - DIIP - Igrišče - ob šoli Škofije.pdf (713 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za finance - SKLEP - spremembe - NRP 2017 - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
05 - SKLEP - spremembe - NRP 2017 - čistopis.pdf (219 kb)

6. točka

Predlog sklepa o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Koper Osnovno gradivo
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - predlog.pdf (1 MB)
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije.pdf (5 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za KS - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - predlog.pdf (191 kb)
06 - Odbor za okolje - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - predlog.pdf (155 kb)

Odločitve
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - čistopis.pdf (189 kb)

6.1

Predlog sklepa o pooblastitvi župana za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinamiOsnovno gradivo
6-1 - SKLEP - pooblastilo - ocena-ustavnosti - vodno povračilo - predlog.pdf (1 MB)

Odločitve
6-1 - SKLEP - pooblastilo - ocena-ustavnosti - vodno povračilo - čistopis.pdf (193 kb)

7. točka

Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016 in Program dela Nadzornega odbora za leto 2017Osnovno gradivo
07 - NO - poročilo 2016 - program 2017.pdf (3 MB)

Odločitve
07 - SKLEP - NO - poročilo 2016 - program 2017 - čistopis.pdf (189 kb)

8. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaPrijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
Koper zdravo mesto Praznik refoška zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina