Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
22. seja Občinskega sveta (29.06.2017)
  


22. seja Občinskega sveta (29.06.2017)

Vabilo

Številka: 013-2/2014
Datum: 21.6.2017

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

22. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 29. junija 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 3. izredne seje z dne 22/5-2017, 21. redne seje z dne 25/5-2017, 4. izredne seje z dne 29/5-2017 in 5. izredne seje z dne 14/6-2017Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet3 - izredna.pdf (299 kb)
01 - zapisnik-svet21.pdf (468 kb)
01 - zapisnik-svet4 - izredna.pdf (221 kb)
01 - zapisnik-svet5 - izredna.pdf (219 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet3 - izredna - čistopis.pdf (297 kb)
01 - zapisnik-svet4 - izredna - čistopis.pdf (218 kb)
01 - zapisnik-svet5 - izredna - čistopis.pdf (216 kb)
01 - zapisnik-svet21 - čistopis.pdf (466 kb)

2. točka

Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
02 - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za okolje in prostor - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - predlog.pdf (158 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - predlog.pdf (197 kb)

Odločitve
02 - odlok - ZAČASNI UKREPI OLMO - čistopis.pdf (202 kb)

3. točka

Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Gradnja podzemne    parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru«Osnovno gradivo
03 - IP - PARKIRNA HIŠA MUZEJSKI TRG.pdf (3 MB)
03 - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za finance - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - predlog.pdf (194 kb)
03 - Odbor za GJSP - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - predlog.pdf (196 kb)

Odločitve
03 - SKLEP - IP - garaža Muzejski trg - čistopis.pdf (218 kb)

4. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije II. faza -  1. etapa«Osnovno gradivo
04 - IP - KANALIZACIJA - Škofije - II - faza.pdf (1 MB)
04 - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - predlog.pdf (982 kb)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - predlog.pdf (194 kb)
04 - Odbor za GJSP - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - predlog.pdf (196 kb)

Odločitve
04 - SKLEP - IP - kanalizacija Škofije - II - faza - čistopis.pdf (201 kb)

5. točka

Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017-2020Osnovno gradivo
05 - DIIP - Igrišče Škofije (2).pdf (315 kb)
05 - SKLEP - spremembe - NRP 2017 - predlog.pdf (1 MB)
05 - DIIP - Igrišče - ob šoli Škofije.pdf (713 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za finance - SKLEP - spremembe - NRP 2017 - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
05 - SKLEP - spremembe - NRP 2017 - čistopis.pdf (219 kb)

6. točka

Predlog sklepa o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Koper Osnovno gradivo
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - predlog.pdf (1 MB)
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije.pdf (5 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za KS - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - predlog.pdf (191 kb)
06 - Odbor za okolje - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - predlog.pdf (155 kb)

Odločitve
06 - Načrt razvoja - elektronske - komunikacije - SKLEP - čistopis.pdf (189 kb)

6.1

Predlog sklepa o pooblastitvi župana za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinamiOsnovno gradivo
6-1 - SKLEP - pooblastilo - ocena-ustavnosti - vodno povračilo - predlog.pdf (1 MB)

Odločitve
6-1 - SKLEP - pooblastilo - ocena-ustavnosti - vodno povračilo - čistopis.pdf (193 kb)

7. točka

Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016 in Program dela Nadzornega odbora za leto 2017Osnovno gradivo
07 - NO - poročilo 2016 - program 2017.pdf (3 MB)

Odločitve
07 - SKLEP - NO - poročilo 2016 - program 2017 - čistopis.pdf (189 kb)

8. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina