Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
23. seja Občinskega sveta (20.7.2017)
  


23. seja Občinskega svet (20.7.2017)

Številka: 013-2/2014

Datum: 12.7.2017

 

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

23. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 20. julija 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 29. junija 2017 Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet22.pdf (312 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet22 - čistopis.pdf (310 kb)

2. točka

Predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper – druga obravnavaOsnovno gradivo
02 - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (3 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za DD - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (203 kb)
02 - Odbor za finance - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (191 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (189 kb)

Odločitve
02 - Odlok - Center mladih - čistopis.pdf (381 kb)

3. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d'infanzia Delfino blu - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - Odlok - Vrtec Delfino Blu- spremembe - predlog - ITAL.pdf (303 kb)
03 - Odlok - Vrtec Delfino Blu- spremembe - predlog.pdf (965 kb)

Stališča delovnih teles
03 - CONSENSO DECRETO DELFINO BLU.pdf (485 kb)
03 - Komisija za vprašanja ital. narodnosti - Odlok - Vrtec Delfino Blu- spremembe - predlog.pdf (165 kb)
03 - Odbor za DD - Odlok - Vrtec Delfino Blu- spremembe - predlog.pdf (204 kb)
03 - Odbor za finance - Odlok - Vrtec Delfino Blu- spremembe - predlog.pdf (192 kb)
03 - Statarno-pravna komisija - Odlok - Vrtec Delfino Blu- spremembe - predlog.pdf (191 kb)

Odločitve
03 - Odlok - Vrtec Delfino Blu- spremembe - čistopis.pdf (211 kb)

4. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek Osnovno gradivo
04 - ODLOK - PUP - mestno -jedro -spremembe-2017 - predlog.pdf (5 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za KS - ODLOK - PUP - mestno -jedro -spremembe-2017 - predlog.pdf (191 kb)
04 - Odbor za okolje - ODLOK - PUP - mestno -jedro -spremembe-2017 - predlog.pdf (155 kb)
04 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - PUP - mestno -jedro -spremembe-2017 - predlog.pdf (190 kb)

Odločitve
04 - ODLOK - PUP - mestno -jedro -spremembe-2017 - čistopis.pdf (186 kb)

5. točka

Predlog sklepa o potrditvi Študije izvedljivosti z novelacijo investicijskega programa in analizo stroškov in koristi za projekt "Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin (zelene infrastrukture)"Osnovno gradivo
05 - Ureditev obalnih parkovnih povrsin - studija z nov. IP in CBA - junij17.pdf (3 MB)
05 - SKLEP -studija- IP - novelacija - parkovne-površine - predlog.pdf (1 MB)
05 - SKLEP -studija- IP - novelacija - parkovne-površine - POPRAVKI.pdf (239 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za DD - SKLEP -studija- IP - novelacija - parkovne-površine - predlog.pdf (205 kb)
05 - Odbor za finance - SKLEP -studija- IP - novelacija - parkovne-površine - predlog.pdf (191 kb)
05 - Odbor za GJSP - SKLEP -studija- IP - novelacija - parkovne-površine.pdf (196 kb)

Odločitve
05 - SKLEP -studija- IP - novelacija - parkovne-površine - čistopis.pdf (439 kb)

6. točka

Predlog sklepa o potrditvi Študije izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa in analizo stroškov in koristi za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)«Osnovno gradivo
06 - Olimpijski bazen - studija s 3. nov. IP in CBA - junij17.pdf (3 MB)
06 - SKLEP -studija-tretja IP -bazen- predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za DD - SKLEP -studija-tretja IP -bazen- predlog.pdf (205 kb)
06 - Odbor za finance - SKLEP -studija-tretja IP -bazen- predlog.pdf (191 kb)

Odločitve
06 - SKLEP -studija-tretja IP -bazen- čistopis.pdf (444 kb)

6.1 točka

Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017 – 2020Osnovno gradivo
6-1 - DIP - NRP - spremembe.pdf (325 kb)
6-1 - Sklep - NRP - spremembe - predlog.pdf (853 kb)

Stališča delovnih teles
6-1 - Odbor za finance - Sklep - NRP - spremembe - predlog.pdf (191 kb)
6-1 - Odbor za GJSP - Sklep - NRP - spremembe - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
6-1 - Sklep - NRP - spremembe - čistopis.pdf (218 kb)

7. točka

Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2017Stališča delovnih teles
07 - Odbor za finance - sklep o dopolnitvi letnega načrta-julij 2017 - predlog.pdf (190 kb)

Odločitve
07 - sklep o dopolnitvi letnega načrta-julij 2017 - čistopis.pdf (229 kb)

8. točka

Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
08 - sklep ukinitev jd julij 2017 - predlog.pdf (1013 kb)

Odločitve
08 - sklep ukinitev jd julij 2017 - čistopis.pdf (161 kb)

9. točka

Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Osnovno gradivo
09 - sklep vzpostavitev jd julij 2017 - predlog.pdf (987 kb)

Odločitve
09 - sklep vzpostavitev jd julij 2017 - čistopis.pdf (155 kb)

11. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
11 - Odgovori na vprašanja.pdf (436 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r. Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet23-slo.pdf (510 kb)
00 - vabilo-svet23-slo - razširitev.pdf (215 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina