Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
6. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper (11. 9.2017)
  


6. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper

Številka: 013-2/2014                            

Datum:   7.9.2017         

 

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M

 

6. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v ponedeljek, 11. septembra 2017, ob 16. uri

 

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 
Dnevni red:

1. točka

Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2017Osnovno gradivo
SKLEP - letni načrt - sept2017 - predlog.pdf (1 MB)

Odločitve
SKLEP - letni načrt - dopolnitev - sept2017 - čistopis.pdf (213 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo.

 

 

         ŽUPAN

 Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
00 - vabilo-6-izredna-seja-slo.pdf (237 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina