Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
24. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21. 9. 2017)
  


24. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper

Številka: 013-2/2014

Datum: 13.9.2017

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

24. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 21. septembra 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. julija 2017 in 6. izredne seje z dne 11. septembra 2017Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet6 - izredna.pdf (312 kb)
01 - zapisnik-svet23.pdf (261 kb)

2. točka

Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Lama - Dekani« - druga obravnava Osnovno gradivo
02 - odlok - OPPN-Lama Dekani - druga obravnava - predlog.pdf (14 MB)

3. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - Odlok javni zavod za šport - 2017 - predlog.pdf (818 kb)

4. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
04 - Odlok - Gasilska brigada Koper - predlog.pdf (1 MB)

5. točka

Predlog sklepa o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev »Centralnega parka Koper« Osnovno gradivo
05 - sklep - ugotovitev-izpolnjevanja-pogojev - 56-člen-ZPN - Centralni-park - predlog.pdf (2 MB)

6. točka

Predlog sklepa o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev kompleksa PanajotopuloOsnovno gradivo
06 - sklep - ugotovitev-izpolnjevanja-pogojev - 56-člen-ZPN - Panajotopolo - predlog.pdf (2 MB)

7. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – 3.faza: Izgradnja Centra vodnih športov s postavitvijo zabojnikov na lokaciji Žusterna«Osnovno gradivo
07 - IP - Žusterna - III-faza.pdf (2 MB)
07 - SKLEP - IP - Žusterna - III-faza - predlog.pdf (1 MB)

8. točka

Predloga sklepov o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za:

-       dozidavo Osnovne šole Šmarje,

-       rekonstrukcijo Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu na lokaciji Izolska vrata 2 v KopruOsnovno gradivo
08-a - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Šmarje - predlog.pdf (865 kb)
08-b - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ in vrtec -ital - predlog.pdf (940 kb)

9. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja10. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet24-slo.pdf (535 kb)

Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Pretorska palača E-občina