Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
24. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21. 9. 2017)
  


24. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper

Številka: 013-2/2014

Datum: 13.9.2017

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

24. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 21. septembra 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. julija 2017 in 6. izredne seje z dne 11. septembra 2017Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet6 - izredna.pdf (312 kb)
01 - zapisnik-svet23.pdf (261 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet6 - izredna - čistopis.pdf (212 kb)
01 - zapisnik-svet23 - čistopis.pdf (258 kb)

3. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - Odlok javni zavod za šport - 2017 - predlog.pdf (818 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za DD - Odlok javni zavod za šport - 2017 - predlog.pdf (203 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - Odlok javni zavod za šport - 2017 - predlog.pdf (190 kb)
03 - Odbor za finance - Odlok javni zavod za šport - 2017 - predlog.pdf (199 kb)

Odločitve
03 - Odlok javni zavod za šport - 2017 - čistopis.pdf (223 kb)

4. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
04 - Odlok - Gasilska brigada Koper - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Statutarno-pravna komisija - Odlok - Gasilska brigada Koper - predlog.pdf (189 kb)
04 - Odbor za finance - Odlok - Gasilska brigada Koper - predlog.pdf (199 kb)

Odločitve
04 - Odlok - Gasilska brigada Koper - čistopis.pdf (167 kb)

5. točka

Predlog sklepa o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev »Centralnega parka Koper« Osnovno gradivo
05 - sklep - ugotovitev-izpolnjevanja-pogojev - 56-člen-ZPN - Centralni-park - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za okolje in prostor - sklep - ugotovitev-izpolnjevanja-pogojev - 56-člen-ZPN - Centralni-park - predlog.pdf (191 kb)

Odločitve
05 - sklep - ugotovitev-izpolnjevanja-pogojev - 56-člen-ZPN - Centralni-park - čistopis.pdf (182 kb)

6. točka

Predlog sklepa o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev kompleksa PanajotopuloOsnovno gradivo
06 - sklep - ugotovitev-izpolnjevanja-pogojev - 56-člen-ZPN - Panajotopolo - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
07 - Odbor za DD - SKLEP - IP - Žusterna - III-faza - predlog.pdf (206 kb)

Odločitve
06 - sklep - ugotovitev-izpolnjevanja-pogojev - 56-člen-ZPN - Panajotopolo - čistopis.pdf (181 kb)

7. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – 3.faza: Izgradnja Centra vodnih športov s postavitvijo zabojnikov na lokaciji Žusterna«Osnovno gradivo
07 - IP - Žusterna - III-faza.pdf (2 MB)
07 - SKLEP - IP - Žusterna - III-faza - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
07 - Odbor za DD - SKLEP - IP - Žusterna - III-faza - predlog.pdf (206 kb)
07 - Odbor za finance - SKLEP - IP - Žusterna - III-faza - predlog.pdf (201 kb)

Odločitve
07 - SKLEP - IP - Žusterna - III-faza - čistopis.pdf (201 kb)

8. točka

Predloga sklepov o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za:

-       dozidavo Osnovne šole Šmarje,

-       rekonstrukcijo Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu na lokaciji Izolska vrata 2 v KopruOsnovno gradivo
08-a - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Šmarje - predlog.pdf (865 kb)
08-b - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ in vrtec -ital - predlog.pdf (940 kb)

Stališča delovnih teles
08 - Odbor za DD - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Šmarje - predlog.pdf (207 kb)
08 - Odbor za okolje in prostor - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Šmarje - predlog.pdf (191 kb)
08 - Odbor za finance - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Šmarje - predlog.pdf (201 kb)

Odločitve
08-a - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Šmarje - čistopis.pdf (157 kb)
08-b - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ in vrtec -ital - čistopis.pdf (159 kb)

10. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
10 - Odgovori na vprašanja.pdf (287 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet24-slo.pdf (535 kb)
00 - vabilo-svet24-slo razširitev.pdf (258 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina