Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
25. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19. 10. 2017)
  


25. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.10.2017)

Številka: 013-2/2014

Datum: 11.10.2017

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

25. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 21. septembra 2017 Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet24.pdf (476 kb)

2. točka

Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem  načrtu   »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti« -  druga obravnavaOsnovno gradivo
02 - odlok - TPC pri Badaševici - predlog.pdf (17 MB)
02 - List-05.ureditvena.situacija.JPG (223 kb)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za KS - odlok - TPC pri Badaševici - predlog.pdf (273 kb)
02 - Odbor za okolje in prostor - odlok - TPC pri Badaševici - predlog.pdf (190 kb)

3. točka

Predlog sklepa o potrditvi Študije izvedljivosti z investicijskim programom in analizo stroškov in koristi za projekt »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru«Osnovno gradivo
03 - sklep - študija - IP - park ob Semedelski - predlog.pdf (2 MB)
03 - Ureditev parka ob Semedelski promenadi - studija izvedljivosti z IP in CBA - sept17 v3.pdf (4 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za DD - sklep - študija - IP - park ob Semedelski - predlog.pdf (206 kb)

4. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za Dozidavo Osnovne šole Šmarje pri KopruOsnovno gradivo
04 - IP OŠ Šmarje dozidava.pdf (2 MB)
04 - SKLEP IP OŠ Šmarje dozidava - predlog.doc.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za DD - SKLEP IP OŠ Šmarje dozidava - predlog.pdf (204 kb)

5. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu" (1. faza lokacija Izolska vrata 2, Koper)«Osnovno gradivo
05 - SKLEP - IP - PP Vergerio - predlog.pdf (1 MB)
05 - IP - PP Vergerio - Izolska vrata.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za DD - SKLEP - IP - PP Vergerio - predlog.pdf (210 kb)

6. točka

Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2017Osnovno gradivo
06 - sklep o dopolnitvi letnega načrta - predlog.pdf (1 MB)

7. točka

Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
07 - sklep ukinitev jd oktober - predlog.docx.pdf (940 kb)

8. točka

Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Osnovno gradivo
08 - sklep vzpostavitev jd oktober 2017 - predlog.pdf (1 MB)

9. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaOsnovno gradivo
09 - KNJIŽNICA - soglasje - direktor - David Runco - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
09 - OŠ - Antona Ukmarja - član sveta - 2017 - predlog - dodaten.pdf (793 kb)

10. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
10 - Odgovori na vprašanja.pdf (554 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r. Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet25-slo.pdf (475 kb)

Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina