Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
26. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (30. 11. 2017)
  


V vednost

Odstpop ga. Polke Bošković s funkcije članice Občinskega sveta.Osnovno gradivo
Polka Bošković - odstop s funkcije članice OS.pdf (364 kb)


Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 7. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 12. oktobra 2017 in 25. redne seje z dne 19. oktobra 2017Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet7 - izredna.pdf (347 kb)
01 - zapisnik-svet25.pdf (516 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet7 - izredna - čistopis.pdf (244 kb)
01 - zapisnik-svet25 - čistopis.pdf (360 kb)

2. točka

Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 – hitri postopekOsnovno gradivo
02 - odlok - proračunska-rezerva - neurja - 2017.pdf (681 kb)
02 - odlok - sredstva-rezerv - neurja - 2017 - sprememba.pdf (505 kb)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za GJSP - Odlok-sredstva-rezerv-neurja-2017.pdf (196 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - Odlok-sredstva-rezerv-neurja-2017.pdf (195 kb)
02 - Odbor za finance - Odlok-sredstva-rezerv-neurja-2017.pdf (194 kb)

Odločitve
02 - odlok - sredstva-rezerv - neurja - 2017 - čistopis.pdf (199 kb)

5. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
05 - odloka - spremembe - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode - predlog.pdf (568 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za GJSP-odlok-spremembe-odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode-predlog.pdf (196 kb)
05 - Statutarno-pravna komisija-odlok-spremembe-odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode-predlog.pdf (346 kb)

Odločitve
05 - odlok - spremembe - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode - čistopis.pdf (139 kb)
05 - Odbor za finance-odlok-spremembe-odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode-predlog.pdf (271 kb)

6. točka

Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2018 - 2020 Osnovno gradivo
06 - Elaborat o oblikovanju cen-odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vod - predlog.pdf (7 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za finance - Elaborat o oblikovanju cen-odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vod - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
06 - sklep - Elaborat Marjetica - čistopis.pdf (156 kb)

8. točka

Predlog sklepa o sprejetju Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025Osnovno gradivo
08 - Strategija turizma - Priloga - Akcijski načrt ukrepov do 2025.pdf (1 MB)
08 - Strategija turizma - SKLEP - predlog.pdf (1 MB)
08 - Strategija turizma v MOK do 2025.pdf (4 MB)

Stališča delovnih teles
08 - Odbor za DD - Strategija turizma - SKLEP - predlog.pdf (204 kb)
08 - Odbor za finance - Strategija turizma - SKLEP - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
08 - Strategija turizma - SKLEP - čistopis.pdf (154 kb)

9. točka

Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt»Rekonstrukcija zidu 1 in ojačitev zidu 2 ter premestitev ceste v Gucih«Osnovno gradivo
09 - DIIP - Guci.pdf (315 kb)
09 - SKLEP - Guci - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
09 - Odbor za finance - DIIP - Rekonstrukcija in ojačitev zidu ter premestitev ceste v Gucih.pdf (194 kb)
09 - Odbor za GJSP - DIIP - Rekonstrukcija in ojačitev zidu ter premestitev ceste v Gucih.pdf (197 kb)

Odločitve
09 - SKLEP -DIIP - Guci - čistopis.pdf (166 kb)

10. točka

Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
10 - Slikovno gradivo-ukinitev JD november.zip (5 MB)
10 - sklep ukinitev jd november 2017 - predlog.pdf (864 kb)

Odločitve
10 - sklep ukinitev jd november 2017 - čistopis.pdf (161 kb)

11. točka

Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Osnovno gradivo
11 - sklep vzpostavitev jd november 2017 - predlog.pdf (2 MB)
11 - Slikovno gradivo-vzpostavitev JD november.zip (42 MB)

Odločitve
11 - sklep vzpostavitev jd november 2017 - čistopis.pdf (159 kb)

12.1 točka

Predlok sklepa o imenovanju članov sveta Javnega zavoda Center mladih KoperOsnovno gradivo
12-1 - sklep - člani sveta CMK - predlog.pdf (646 kb)

Odločitve
12-1 - sklep - člani sveta CMK - čistopis-1.pdf (192 kb)

13. točka

Odgovori na vprašanjaOsnovno gradivo
13 - Odgovori na vprašanja.pdf (386 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet26-slo.pdf (542 kb)
00 - vabilo-svet26-slo - razširitev.pdf (231 kb)

V vednost

Odstop ga. Polke Boškovič s funkcije članice Občinskega sveta.Osnovno gradivo
Polka Bošković - odstop s funkcije članice OS.pdf (364 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina