Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
27. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21. 12. 2017)
  


27. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.12.2017)

Številka: 013-2/2014

Datum: 13.12.2017

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

27. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 v četrtek, 21. decembra 2017 ob 16. uri

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30. novembra 2017Osnovno gradivo
Zapisnik ( 843 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 561 kb)

2. točka

2/1

Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018 – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
Posebni del proračuna MOK 2018 ( 368 kb)
Splošni del proračuna MOK 2018 ( 53 kb)
Načrt razvojnih programov MOK 2018-2021 ( 182 kb)
Odlok_uvod ( 193 kb)
Odlok proračunu 2018 - predlog ( 593 kb)
Odlok proračunu-obrazložitev ( 1 MB)
Predlog kadrovskega načrta MOK ( 589 kb)
Proračun 2018 - po funkcionalni kvalifikaciji ( 291 kb)
02-1 - Načrt razvojnih programov MOK - obrazložitev.pdf (646 kb)

Stališča delovnih teles
02 - Komisija za vprašanja italijanske narodnosti - ODLOK - proračun - 2018.pdf (181 kb)
02 - Odbor za DD - odlok - proračun - 2018.pdf (206 kb)
02 - Odbor za finance - odlok - proračun - 2018.pdf (194 kb)
02 - Odbor za GJSP - odlok - proračun - 2018.pdf (197 kb)
02 - Odbor za KS - odlok - proračun - 2018.pdf (274 kb)
02 - Odbor za okolje in prostor - odlok - proračun - 2018.pdf (191 kb)
02 - SSIN-CAN - odlok - proračun - 2018.pdf (260 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - proračun - 2018.pdf (196 kb)

Odločitve
02-1 - ODLOK O PRORAČUNU 2018 - čistopis.pdf (340 kb)

2/2

Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 19 MB)

Odločitve
02-2 - sklep o letnem načrtu 2018 - čistopis.pdf (3 MB)

2/3

Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja,ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2018Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 1 MB)

Odločitve
02-3 - sklep po 12. členu Zakona o stvarnem - čistopis.pdf (260 kb)

3. točka

Predlog sklepa o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 1 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za finance - predlog sklepa o določitvi vrednosti točke nusz 2018.pdf (191 kb)
03 - Odbor za okolje in prostor - predlog sklepa o določitvi vrednosti točke nusz 2018.pdf (188 kb)

Odločitve
03 - sklep o določitvi vrednosti točke nusz 2018 - čistopis.pdf (170 kb)

4. točka

Predlog Poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2018Osnovno gradivo
04 - Pisno poročilo NS JSS 2018.pdf (251 kb)
04 - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2018 - SKLEP - predlog.pdf (67 kb)
04 - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2018.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2018 - SKLEP - predlog.pdf (191 kb)

Odločitve
04 - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2018 - SKLEP - čistopis.pdf (153 kb)

5. točka

Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del prostorske enote KC – 56 in KZ – 25 v Kopru - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
Predlog odloka ( 2 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za okolje in prostor - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH KC - 56 in KZ - 25 - predlog.pdf (189 kb)
05 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH KC - 56 in KZ - 25 - predlog.pdf (195 kb)

Odločitve
05 - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH KC - 56 in KZ - 25 - čistopis.pdf (187 kb)

6. točka

Predlog odloka o začasnih ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za prostorsko enoto KC – 53 in kontaktne prometne površine - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
Predlog odloka ( 2 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za okolje in prostor - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH KC - 53 in kontaktne prometne površine - predlog.pdf (189 kb)
06 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH KC - 53 in kontaktne prometne površine - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
06 - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH KC - 53 in kontaktne prometne površine - čistopis.pdf (186 kb)

6/1

Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanje prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za  stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
Odlok ( 928 kb)

Stališča delovnih teles
06-1 - Odbor za okolje in prostor - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH - stanovanja KS - 24 - predlog.pdf (194 kb)
06-1 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH - stanovanja KS - 24 - predlog.pdf (197 kb)

Odločitve
06-1 - ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH - stanovanja KS - 24 - čistopis.pdf (183 kb)

7. točka

Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine KoperOsnovno gradivo
Predlog sklepa ( 1 MB)

Stališča delovnih teles
07 - Odbor za finance - predlog Sklepa o podaljšanju veljavnosti sklepa o znižanju najemnin.pdf (191 kb)

Odločitve
07 - Sklep o podaljšanju veljavnosti sklepa o znižanju najemnin - čistopis.pdf (167 kb)

8. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaOsnovno gradivo
08 - OŠ Dekani - člani sveta - 2017 - predlog.pdf (731 kb)
08 - OŠ Škofije - člani sveta - 2017 - predlog.pdf (763 kb)

Odločitve
08 - OŠ Dekani - člani sveta - 2017 - čistopis-1.pdf (194 kb)

9. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaStališča delovnih teles
9 - Odgovori na vprašanja.pdf (432 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
Vabilo ( 513 kb)
00 - vabilo-svet27-it - razširitev.pdf (288 kb)

V INFORMACIJO

Informacija o poteku aktivnostih Mestne občine Koper pri pridobivanju znaka Slovenia Green destination  Osnovno gradivo
Slovenia Green Destination ( 790 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina