Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
28. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (1.2.2018)
  


28. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper

Številka: 013-2/2014

Datum: 24.1.2018

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

 

S K L I C U J E M

 

28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 1. februarja 2018 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 21. decembra 2017Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet27.pdf (359 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet27 - čistopis.pdf (245 kb)

5. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Podaljšanje koncesije po Koncesijski pogodbi za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper – Nadgradnja in optimizacija sistema JR Koper«Osnovno gradivo
05 - sklep - IP - koncesijska-pogodba-razsvetljava - predlog.pdf (610 kb)
05 - IP - koncesijska-pogodba-razsvetljava.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za finance - sklep - IP - koncesijska-pogodba-razsvetljava - predlog.pdf (193 kb)
05 - Odbor za GJSP - sklep - IP - koncesijska-pogodba-razsvetljava - predlog.pdf (195 kb)

Odločitve
05 - sklep - IP - koncesijska-pogodba-razsvetljava - čistopis.pdf (199 kb)

5/1

Predlog sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«Osnovno gradivo
05-1 - sklep - parkirišče - MMP Škofije - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
05-1 - Odbor za GJSP - sklep - parkirišče - MMP Škofije - predlog.pdf (195 kb)

Odločitve
05-1 - sklep - parkirišče - MMP Škofije - čistopis.pdf (181 kb)

6. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaOsnovno gradivo
06 - OŠ Dekani - član sveta - 2018 - predlog - dodatni.pdf (734 kb)

Odločitve
06 - OŠ Dekani - član sveta - 2018 - dodatni - čistopis-1.pdf (193 kb)

7. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r. Osnovno gradivo
Vabilo ( 137 kb)
Razširitev dnevnega reda ( 217 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina