Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
29. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (29.3.2018)
  


29. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper

Številka: 013-2/2014

Datum: 21.3.2018

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

 

S K L I C U J E M

 

29. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 v četrtek, 29. marca 2018 ob 16. uri

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru


Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 1. februarja 2018Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet28.pdf (430 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet28 - čistopis.pdf (427 kb)

2. točka

Predlog za potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine KoperOsnovno gradivo
02 - MANDAT - Stermšek- potrditev - predlog.pdf (731 kb)

Odločitve
02 - MANDAT - Stermšek- potrditev - čistopis.pdf (185 kb)

3. točka

Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - Odlok - koncesija - fizioterapija - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za družbene dejavnosti - Odlok - koncesija - fizioterapija - predlog.pdf (203 kb)
03 - Odbor za finance - Odlok - koncesija - fizioterapija - predlog.pdf (194 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - Odlok - koncesija - fizioterapija - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
03 - Odlok - koncesija - fizioterapija - čistopis.pdf (333 kb)

4. točka

Predlog odloka o uporabi proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 – hitri postopekOsnovno gradivo
04 - Odlok-proračunska rezerva-odprava posledic neurij.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za GJSP - Odlok-proračunska rezerva-odprava posledic neurij.pdf (198 kb)
04 - Odbor za GJSP - Odlok-proračunska rezerva-odprava posledic neurij.pdf (198 kb)
04 - Statutarno-pravna komisija - Odlok-proračunska rezerva-odprava posledic neurij.pdf (195 kb)

Odločitve
04 - Odlok-proračunska rezerva-odprava posledic neurij - čistopis.pdf (209 kb)

4/1

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občin Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
04-1 - odloka o začasnih ukrepih - oglaševanje - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
04-1 - Statutarno-pravna komiisja - odlok o začasnih ukrepih - oglaševanje - predlog.pdf (193 kb)
4-1 - Odbor za okolje in prostor - Odlok - začasni ukrepi - za postavitev oglaševalskih objektov.pdf (191 kb)

Odločitve
04-1 - odlok o začasnih ukrepih - oglaševanje - čistopis.pdf (270 kb)

5. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
05 - Odlok-Marjetica-sprememba-dejavnost - predlog.pdf (993 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za finance - Odlok-Marjetica-sprememba-dejavnost - predlog.pdf (195 kb)
05 - Odbor za GJSP - Odlok-Marjetica-sprememba-dejavnost - predlog.pdf (197 kb)
05 - Odbor za okolje in prostor - Odlok-Marjetica-sprememba-dejavnost - predlog.pdf (191 kb)
05 - Statutarno-pravna komisija - Odlok-Marjetica-sprememba-dejavnost - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
05 - Odlok-Marjetica-sprememba-dejavnost - čistopis.pdf (161 kb)

8. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Ureditev skalometa ob obalni cesti, na odseku od 10 do 16, v dolžini 440 m«Osnovno gradivo
08 - IP - ureditev skalometa ob obalni cesti (odsek 10-16).pdf (961 kb)
08 - Sklep-IP-Skalomet.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
08 - Odbor za okolje in prostor - Sklep IP - ureditev skalometa z obrazložitvijo.pdf (192 kb)
8 - Odbor za finance - Sklep IP - ureditev skalometa z obrazložitvijo.pdf (194 kb)
8 - Odbor za GJSP - Sklep IP - ureditev skalometa z obrazložitvijo.pdf (198 kb)

Odločitve
8 - Sklep IP - ureditev skalometa - čistopis.pdf (201 kb)

9. točka

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles«Osnovno gradivo
09 - IP-izposoja koles.pdf (1 MB)
09 - Sklep-IP-izposoja koles.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
09 - Odbor za finance - Sklep-IP-izposoja koles - predlog.pdf (194 kb)
09 - Odbor za GJSP - Sklep-IP-izposoja koles - predlog.pdf (197 kb)
09 - Odbor za okolje in prostor - Sklep-IP-izposoja koles - predlog.pdf (190 kb)

Odločitve
09 - Sklep-IP-izposoja koles - čistopis.pdf (180 kb)

10. točka

Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018Osnovno gradivo
10 - sklep o dopolnitvi letnega načrta marec 2018.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
10 - Odbor za finance - sklep o dopolnitvi letnega načrta marec 2018.pdf (194 kb)

Odločitve
10 - sklep o dopolnitvi letnega načrta marec 2018 - čistopis.pdf (233 kb)

11. točka

Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
11 - sklep ukinitev jd marec 2018.pdf (991 kb)
11 - ukinitev JD marec 2018.zip (9 MB)

Odločitve
11 - sklep ukinitev jd marec 2018 - čistopis.pdf (161 kb)

12. točka

Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
12 -sklep vzpostavitev jd marec 2018.pdf (1 MB)
12 - vzpostavitev JD marec 2018.zip (16 MB)

Odločitve
12 -sklep vzpostavitev jd marec 2018 - čistopis.pdf (169 kb)

13. točka

Predlog sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2018Osnovno gradivo
13 - sklep - višina denarnega dela nagrade 2018 - predlog.pdf (465 kb)

Stališča delovnih teles
13 - Odbor za finance - sklep - višina denarnega dela nagrade 2018 - predlog.pdf (195 kb)

Odločitve
13 - sklep - višina denarnega dela nagrade 2018 - čistopis.pdf (189 kb)

14. točka - UMIK

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja14/1

Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.lOsnovno gradivo
14-1 - Marjetica-nadzorni-svet- nadomestni član - predlog-2018.pdf (616 kb)

Odločitve
14-1 - Marjetica-nadzorni-svet- nadomestni član -2018 - čistopis.pdf (195 kb)

15. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
15 - Odgovori na vprašanja.pdf (484 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

  

 

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
00 - vabilo - svet29 - slo.pdf (548 kb)
vabilo-svet29-slo - razširitev.pdf (240 kb)
00 - vabilo-svet29-slo - spremembe.pdf (249 kb)
00 - vabilo-svet29-slo - spremembe-ITA.pdf (258 kb)
00 - Razširitev predloga dnevnega reda -Odlok-odpadki-Dvori - Olga Franca.pdf (4 MB)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina