Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
30. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.4.2018)
  


30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.4.2018)

Številka: 013-2/2014

Datum: 11.4.2018

 

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

 

S K L I C U J E M

 

30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 19. aprila 2018 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 29. marca 2018Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet29.pdf (646 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet29 - čistopis.pdf (467 kb)

2. točka

Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2018Osnovno gradivo
02 - Priznanja MOK 2018 - predlog.pdf (3 MB)

Odločitve
02 - Priznanja MOK 2018 - čistopis.pdf (197 kb)

3. točka

Predlog sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - Statut MOK - NPB2017 - s predlogom sprememb in dopolnitev - april-2018.pdf (527 kb)
03 - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (9 MB)
03 - Statutarno-pravna komisija - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (192 kb)
03 - statut - spremembe 2018 - POPRAVEK-19-4.pdf (545 kb)

Stališča delovnih teles
03 - 05 - SSIN - CAN - mnenje - Statut - Poslovnik - ZR.pdf (331 kb)
03 - Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (236 kb)
03 - Komisija za vprašanja italijanske narodnosti - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (174 kb)
03 - Odbor za DD - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (203 kb)
03 - Odbor za finance - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (194 kb)
03 - Odbor za GJSP - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (196 kb)
03 - Odbor za KS - Statut - spremembe 2018 - predlog - april-2018.pdf (273 kb)
03 - Stališča KS - Statut MOK.pdf (3 MB)

Odločitve
03 - Statut - spremembe 2018 - april-2018 - čistopis.pdf (468 kb)

4. točka

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
04 - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (4 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (236 kb)
04 - Komisija za vprašanja italijanske narodnosti - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (174 kb)
04 - Odbor za DD - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (203 kb)
04 - Odbor za finance - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (194 kb)
04 - Odbor za GJSP - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (196 kb)
04 - Odbor za KS - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (272 kb)
04 - Odbor za okolje - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (190 kb)
04 - Statutarno-pravna komisija - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018.pdf (192 kb)
03 - 05 - SSIN - CAN - mnenje - Statut - Poslovnik - ZR.pdf (331 kb)

Odločitve
04 - Poslovnik OS - spremembe in dopolnitve - april-2018 - čistopis.pdf (226 kb)

5. točka

- Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2017

- Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2017Osnovno gradivo
05 - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje - uvod.pdf (191 kb)
05-1 - Zaključni račun MOK 2017.pdf (1 MB)
05-1 - Zaključni račun MOK 2017 - sklep.pdf (228 kb)
05-2 - poročilo realizacija načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 2017.pdf (865 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Komisija za vprašanja italijanske narodnosti - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje.pdf (183 kb)
05 - Odbor za DD - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje.pdf (204 kb)
05 - Odbor za finance - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje.pdf (194 kb)
05 - Odbor za GJSP - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje.pdf (197 kb)
05 - Odbor za KS - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje.pdf (274 kb)
05 - Odbor za okolje - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje.pdf (191 kb)
05 - Statutarno-pravna komisija - Zaključni račun MOK 2017 - poročilo - premoženje.pdf (194 kb)
03 - 05 - SSIN - CAN - mnenje - Statut - Poslovnik - ZR.pdf (331 kb)

Odločitve
05-1 - Zaključni račun MOK 2017 - sklep - čistopis.pdf (230 kb)
05-2 - poročilo realizacija načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 2017- sklep-čistopis.pdf (190 kb)

6. točka

Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2017Osnovno gradivo
06 - JSS - POSLOVNO POROČILO - ZR JSS MOK 2017 - sklep.pdf (445 kb)
06 - JSS - POSLOVNO POROČILO - ZR JSS MOK 2017.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za finance - JSS - POSLOVNO POROČILO - ZR JSS MOK 2017.pdf (194 kb)

Odločitve
06 - JSS - POSLOVNO POROČILO - ZR JSS MOK 2017 - sklep - čistopis.pdf (189 kb)

7. točka

Predlog sklepa o imenovanju  revizorja za poslovno in finančno poročilo  JSS MOK  za leto 2018Osnovno gradivo
06 - JSS - ZR JSS MOK 2017 - poročilo NS.pdf (185 kb)
07 - JSS - sklep- revizorji 2018.pdf (817 kb)

Odločitve
07 - JSS - sklep- revizorji 2018 - čistopis.pdf (202 kb)

8. točka

Letno poročilo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2017 in plan za izvajanje aktivnosti v letu 2018Osnovno gradivo
08 - Akcijski - načrt - LEK - 2017-2018 - priloge.pdf (294 kb)
08 - Akcijski - načrt - LEK - 2017-2018 - sklep.pdf (858 kb)

Stališča delovnih teles
08 - Odbor za okolje - Akcijski - načrt - LEK - 2017-2018.pdf (192 kb)

Odločitve
08 - Akcijski - načrt - LEK - 2017-2018 - sklep - čistopis.pdf (155 kb)

10. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
10 - Odgovori na vprašanja članov OS.pdf (1 MB)
10 - Priloga - seznam sklenjenih pogodb 2018.pdf (150 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382. 

 

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet30-slo.pdf (472 kb)

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina