Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
31. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (31.5.2018)
  Številka: 013-2/2014

Datum: 23.5.2018

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

31. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

v četrtek, 31. maja 2018 ob 16. uri 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. aprila 2018Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet30.pdf (766 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet30 - čistopis.pdf (536 kb)

3. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - odlok-nezahtevni-enostavni-stavbna - predlog.pdf (1 MB)
03 - odlok-nezahtevni-enostavni-stavbna - MNENJE župana.pdf (211 kb)
03 - odlok-nezahtevni-enostavni-stavbna - POPRAVEK.pdf (282 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za KS - odlok-nezahtevni-enostavni-stavbna - predlog.pdf (273 kb)
03 - Odbor za okolje - odlok-nezahtevni-enostavni-stavbna - predlog.pdf (192 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - odlok-nezahtevni-enostavni-stavbna - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
03 - odlok-nezahtevni-enostavni-stavbna - čistopis.pdf (170 kb)

4. točka

Predlog obvezne razlage 25. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list št. 43/2017) v povezavi s prvim odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/2010, 14/2011, 18/2014, 76/2015 ter 43/2017)Osnovno gradivo
04 - OBVEZNA - RAZLAGA - PUP - 25 in 15 clen - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za okolje - OBVEZNA - RAZLAGA - PUP - 25 in 15 clen - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
04 - OBVEZNA - RAZLAGA - PUP - 25 in 15 clen - čistopis.pdf (197 kb)

4/1

Predlog sklepa o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra KoperOsnovno gradivo
4-1 - Sklep-sprememba-namembnosti-mestno-jedro-2018 - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
4-1 - Odbor za okolje in prostor - Sklep-sprememba-namembnosti-mestno-jedro-2018 - predlog.pdf (190 kb)

5. točka

Predlog odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
05 - Odlok o turistični in promocijski taksi MOK - predlog.pdf (3 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za finance - Odlok o turistični in promocijski taksi MOK - predlog.pdf (194 kb)
05 - Statutarno-pravna komisija - Odlok o turistični in promocijski taksi MOK - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
05 - Odlok o turistični in promocijski taksi MOK - čistopis.pdf (192 kb)

6. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristaniščih – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
06 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - predlog.pdf (664 kb)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za družbene dejavnosti - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - predlog.pdf (204 kb)
06 - Odbor za finance - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - predlog.pdf (194 kb)
06 - Odbor za GJSP - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - predlog.pdf (196 kb)
06 - Odbor za okolje - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - predlog.pdf (190 kb)
06 - Statutarno-pravna komisija - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
06 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - čistopis.pdf (155 kb)

9. točka

-  Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2017

-  Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom  Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2018Osnovno gradivo
09 - GB - Porocilo 2017 in program 2018.pdf (7 MB)
09 - GB - Porocilo 2017 in program 2018 - sklep.pdf (499 kb)

Stališča delovnih teles
09 - Odbor za finance - GB - Porocilo 2017 in program 2018 - predlog.pdf (195 kb)

Odločitve
09 - GB - Porocilo 2017 in program 2018 - sklep - čistopis.pdf (197 kb)

13. točka

Predlog sklepa o nadaljnjem delovanju mestne blagajneOsnovno gradivo
13 - sklep - mestna blagajna 2018 - predlog.pdf (924 kb)

Stališča delovnih teles
13 - Odbor za finance - sklep - mestna blagajna 2018 - predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
13 - sklep - mestna blagajna 2018 - čistopis.pdf (268 kb)

14. točka

Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.lOsnovno gradivo
14 - Marjetica-nadzorni-svet- nadomestni član - predlog-2018 - maj.pdf (789 kb)

Odločitve
14 - Marjetica-nadzorni-svet- nadomestni član - čistopis1.pdf (196 kb)

16. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet31-slo.pdf (614 kb)
00 - vabilo-svet31-slo - razširitev.pdf (239 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina