Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
8. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.6.2018)
  


8. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper

Številka: 013-2/2014                            

Datum:   8.6.2018        

  

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18)

 

 

S K L I C U J E M

 

8. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo 

v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16. uri 

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 

 

 

                                                                                                
Dnevni red:

1. točka

Predlog za soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Koper

 

 Osnovno gradivo
01 - ZD Koper - sklep - soglasje v.d. direktor 2018 - predlog.pdf (887 kb)

Odločitve
01 - ZD Koper - sklep - soglasje v.d. direktor 2018 - čistopis.pdf (195 kb)

2. točka

Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »OBNOVA AVTOBUSNE POSTAJE«Osnovno gradivo
02 - DIIP AVTOBUSNA POSTAJA.pdf (3 MB)
02 - Sklep DIIP - obnova avtobusne postaje - predlog.pdf (785 kb)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za finance - Sklep DIIP - obnova avtobusne postaje.pdf (199 kb)
02 - Odbor za GJSP - Sklep DIIP - obnova avtobusne postaje.pdf (194 kb)

Odločitve
02 - Sklep DIIP - obnova avtobusne postaje - čistopis.pdf (203 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo.

 

 

 

         ŽUPAN

 Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
00 - vabilo-8-izredna-seja-slo.pdf (232 kb)
00 - vabilo-8-izredna-seja-slo - razširitev.pdf (225 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina