Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
9. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.6.2018)
  


9. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper

Številka: 013-2/2014                            
Datum:   26.6.2018       

 

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18)

 

 

S K L I C U J E M

 

9. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo 

v četrtek, 28. junija 2018 ob 10. uri  

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru.

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 
Dnevni red:

1. točka

Obravnava problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne skupnostiOdločitve
01 - Sklep - Luka - problematika razvoja pristanišča.pdf (192 kb)

2. točka

Predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine KoperOsnovno gradivo
02 - sklep - določitev volilnih enot - predlog.pdf (4 MB)

Odločitve
02 - Sklep - določitev volinih enot - čistopis.pdf (279 kb)

3. točka

Predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018Osnovno gradivo
03 - sklep - volilna-kampanja-2018 - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za finance - sklep - volilna-kampanja-2018 - predlog.pdf (297 kb)

Odločitve
03 - sklep - volilna-kampanja-2018 - čistopis.pdf (194 kb)

4. točka

Poročilo o izvedenih zborih občanov v zvezi s pobudo za razdelitev Krajevne skupnosti Črni KalOsnovno gradivo
04 - Sklep - razdelitev KS - Črni Kal - predlog.pdf (1 MB)

Odločitve
04 - Sklep - razdelitev KS - Črni Kal - čistopis.pdf (210 kb)

5. točka

Predlog odloka o dopolnitvi odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
05 - odlok - dopolnitev - historično mestno jedro - predlog.pdf (955 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za okolje in prostor - odlok - dopolnitev - historično mestno jedro - predlog.pdf (154 kb)

Odločitve
05 - odlok - dopolnitev - historično mestno jedro - čistopis.pdf (191 kb)

6. točka

Predlog sklepa o potrditvi 2. sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran glede delne delitve nepremičnega premoženjaOsnovno gradivo
06 - sklep - sporazum2 - Ankaran - nepremičnine.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za finance - sklep - sporazum2 - Ankaran - nepremičnine - predlog.pdf (296 kb)

Odločitve
06 - sklep - sporazum2 - Ankaran - nepremičnine - čistopis.pdf (192 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo.

 

 

 

         ŽUPAN

 Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
Vabilo ( 274 kb)
Vabilo_razširitev ( 252 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina