Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.7.2018)
  


32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.7.2018)

Številka: 013-2/2014
Datum: 11.7.2018

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18)

 

 

S K L I C U J E M

 

32. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 v četrtek, 19. julija 2018 ob 16. uri

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 31. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne  31. maja 2018, 8. izredne seje z dne 11. junija 2018 in 9. izredne seje z dne 28. junija 2018Osnovno gradivo
01 - zapisnik - svet-8-izredna.pdf (309 kb)
01 - zapisnik - svet-9-izredna.pdf (366 kb)
01 - zapisnik-svet31.pdf (481 kb)

2. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« - za ureditveno območje VI  – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
02 - odlok-spremembe-LN-GORC Srmin - predlog.pdf (3 MB)

3. točka

Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini KoperOsnovno gradivo
03 - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - predlog.pdf (1014 kb)
03 - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - SPREMEMBA besedila.pdf (548 kb)

4. točka

Predlog sklepa o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine KoperOsnovno gradivo
04 - sklep - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (4 MB)

5. točka

Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Kolesarska in pešpot čez kanal Grande v Kopru«Osnovno gradivo
05 - IP - KANAL GRANDE.pdf (2 MB)
05 - sklep - IP - kolesarksa in pešpot kanal Grande - predlog.pdf (1 MB)

6. točka

Poročilo v zvezi s sklepom Občinskega sveta, sprejetim na izredni seji dne 28.6.2018 ob obravnavi problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne samoupraveOsnovno gradivo
06 - pismo o nameri Luka Koper-MOK.pdf (1 MB)

7. točka

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja8. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet32-slo.pdf (473 kb)

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina