Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.7.2018)
  


32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.7.2018)

Številka: 013-2/2014
Datum: 11.7.2018

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18)

 

 

S K L I C U J E M

 

32. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 v četrtek, 19. julija 2018 ob 16. uri

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnikov 31. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne  31. maja 2018, 8. izredne seje z dne 11. junija 2018 in 9. izredne seje z dne 28. junija 2018Osnovno gradivo
01 - zapisnik - svet-8-izredna.pdf (309 kb)
01 - zapisnik - svet-9-izredna.pdf (366 kb)
01 - zapisnik-svet31.pdf (481 kb)

Odločitve
01 - zapisnik - svet-8-izredna - čistopis.pdf (304 kb)
01 - zapisnik - svet-9-izredna - čistopis.pdf (364 kb)
01 - zapisnik-svet31 - čistopis.pdf (483 kb)

2. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« - za ureditveno območje VI  – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
02 - odlok-spremembe-LN-GORC Srmin - predlog.pdf (3 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za KS - odlok-spremembe-LN-GORC Srmin - predlog.pdf (464 kb)
02 - Odbor za okolje - odlok-spremembe-LN-GORC Srmin - predlog.pdf (286 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - odlok-spremembe-LN-GORC Srmin - predlog.pdf (289 kb)

Odločitve
02 - odlok-spremembe-LN-GORC Srmin - čistopis.pdf (748 kb)

3. točka

Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini KoperOsnovno gradivo
03 - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - predlog.pdf (1014 kb)
03 - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - SPREMEMBA besedila.pdf (548 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za KS - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - predlog.pdf (466 kb)
03 - Odbor za okolje - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - predlog.pdf (288 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - predlog.pdf (287 kb)

Odločitve
03 - pravilnik-spremembe-nezahtevni-objekti - čistopis.pdf (272 kb)

4. točka

Predlog sklepa o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine KoperOsnovno gradivo
04 - sklep - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (4 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za okolje - sklep - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (285 kb)

Odločitve
04 - sklep - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - čistopis.pdf (282 kb)

5. točka

Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Kolesarska in pešpot čez kanal Grande v Kopru«Osnovno gradivo
05 - IP - KANAL GRANDE.pdf (2 MB)
05 - sklep - IP - kolesarksa in pešpot kanal Grande - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za GJSP - sklep - IP-kolesarska in pešpot-kanal Grande - predlog.pdf (289 kb)
05 - Odbor za finance -sklep - IP-kolesarska in pešpot-kanal Grande.pdf (286 kb)

Odločitve
05 - sklep - IP-kolesarska in pešpot-kanal Grande - čistopis.pdf (251 kb)

6. točka

Poročilo v zvezi s sklepom Občinskega sveta, sprejetim na izredni seji dne 28.6.2018 ob obravnavi problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne samoupraveOsnovno gradivo
06 - pismo o nameri Luka Koper-MOK.pdf (1 MB)

7. točka - UMIK

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja8. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
08 - ODGOVORI na vprašanja članov OS - 29. in 30. seja.pdf (1 MB)
08 - Odgovori na vprašanja članov OS - 31. seja.pdf (1 MB)
08 - Odgovori na vprašanja članov OS - DODATNI.pdf (544 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet32-slo.pdf (473 kb)
00 - vabilo-svet32-slo - umik.pdf (209 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina