Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
33. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (20.9.2018)
  


33. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (20.9.2018)

Številka: 013-2/2014
Datum:  12.9.2018

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18)

 

 

S K L I C U J E M

 

33. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo 

v četrtek, 20. septembra 2018  ob 16. uri 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru.

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne  19. julija 2018Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet32.pdf (411 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet32 - čistopis.pdf (407 kb)

2. točka

Predlog sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa Novogradnja vrtca v DekanihOsnovno gradivo
02 - SKLEP - IP - vrtec Dekani - predlog.pdf (1 MB)
02 - Novelacija IP VRTEC DEKANI.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za DD - SKLEP - IP - vrtec Dekani - predlog.pdf (296 kb)
02 - Odbor za finance - SKLEP - IP - vrtec Dekani - predlog.pdf (293 kb)

Odločitve
02 - SKLEP - IP - vrtec Dekani - čistopis.pdf (302 kb)

3. točka

Predlog odloka o spremembah  odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d'infanzia Delfino blu -  prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - odlok - Vrtec Delfino Blu - predlog.pdf (828 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za finance - odlok - Vrtec Delfino Blu - predlog.pdf (296 kb)
03 - Odbor za DD - odlok - Vrtec Delfino Blu - predlog.pdf (300 kb)
03 - DELIBERA CAN ASILO DELFINO BLU.pdf (324 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - odlok - Vrtec Delfino Blu - predlog.pdf (287 kb)

Odločitve
03 - odlok - Vrtec Delfino Blu - čistopis.pdf (230 kb)

4. točka

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nad Dolinsko-izgradnja neprofitnih stanovanj« - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
04 - odlok-spremembe-OPPN_Neprofitna stanovanja - predlog.pdf (5 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za okolje in prostor - odlok-spremembe-OPPN_Neprofitna stanovanja - predlog.pdf (292 kb)
04 - Odbor za KS - odlok-spremembe-OPPN_Neprofitna stanovanja - predlog.pdf (465 kb)
04 - Statutarno-pravna komisija - odlok-spremembe-OPPN_Neprofitna stanovanja - predlog.pdf (287 kb)

Odločitve
04 - odlok-spremembe-OPPN_Neprofitna stanovanja - čistopis.pdf (287 kb)

5. točka

Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
05 - odlok-OPPN_Centralni park Koper - predlog.pdf (9 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za KS - odlok-OPPN_Centralni park Koper - predlog.pdf (464 kb)
05 - Odbor za okolje in prostgor - odlok-OPPN_Centralni park Koper - predlog.pdf (291 kb)
05 - Statutarno-pravna komisija - odlok-OPPN_Centralni park Koper - predlog.pdf (286 kb)

Odločitve
05 - odlok-OPPN_Centralni park Koper - čistopis.pdf (352 kb)

6. točka

Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaOsnovno gradivo
06 - sklep - ukinitev jd - predlog.pdf (1 MB)
06 - grafične - priloge.zip (7 MB)

Odločitve
06 - sklep - ukinitev jd - čistopis.pdf (221 kb)

7. točka

Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra.  Osnovno gradivo
07 - sklep - vzpostavitev jd - predlog.pdf (1 MB)
07 - grafične - priloge.zip (12 MB)

Odločitve
07 - sklep - vzpostavitev jd - čistopis.pdf (220 kb)

7/1

Predloga sklepov o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper:

       a) prodaja poslovnih prostorov v  3. delu objekta Solis, Olimpijski center Koper 

       b) prodaja poslovnih prostorov v  2. delu objekta Solis, Olimpijski center KoperOsnovno gradivo
07-1-a - sklep - prodaja - poslovni prostori - Solis - del-3 - predlog.pdf (2 MB)
07-1-a - pogodba-osnutek - Solis - del-3.pdf (177 kb)
07-1-a - sklep - prodaja - Solis - del-3 - PRIKAZ.jpeg (215 kb)
07-1-b - sklep - prodaja - poslovni prostori - Solis - del-2 - predlog.pdf (2 MB)
07-1-b - pogodba-osnutek - Solis - del-2.pdf (176 kb)
07-1-b - sklep - prodaja - Solis - del-2 - PRIKAZ.jpg (256 kb)

Stališča delovnih teles
7-1 - Odbor za finance-sklep-prodaja-poslovni prostori-Solis-del-3-2.pdf (298 kb)

Odločitve
07-1-a - sklep - prodaja - poslovni prostori - Solis - del-3 - čistopis.pdf (220 kb)
07-1-b - sklep - prodaja - poslovni prostori - Solis - del-2 - čistopis.pdf (221 kb)

8. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega svetaOsnovno gradivo
08 - Odgovori na vprašanja članov OS - 32. seja.pdf (512 kb)
08 - PRILOGA k odgovoru št2 - Franca - nerešeni Smokvica Movraž.pdf (355 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
Vabilo ( 451 kb)
00 - vabilo-svet33-slo - razširitev.pdf (241 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina