Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00




Seje občinskega sveta
  


21. redna seja Občinskega sveta (25.05.2017)

VABILO

Številka: 013-2/2014

Datum: 17.5. 2017

 

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

21. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 25. maja 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 




Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. aprila 2017 



Osnovno gradivo
01 - ZAPISNIK-svet20.pdf (551 kb)

Odločitve
01 - ZAPISNIK-svet20 - čistopis.pdf (389 kb)

2. točka

Predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper – prva obravnava



Osnovno gradivo
02 - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (4 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za DD - Odlok - Center mladih - predlog.pdf (204 kb)

Odločitve
02 - Odlok - Center mladih - sklep.pdf (198 kb)

3. točka

Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Novogradnja vrtca v Dekanih«



Osnovno gradivo
03 - IP VRTEC DEKANI.pdf (2 MB)
03 - SKLEP - IP - vrtec Dekani -predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za DD - SKLEP - IP - vrtec Dekani -predlog.pdf (205 kb)
03 - Odbor za finance - SKLEP - IP - vrtec Dekani -predlog.pdf (194 kb)

Odločitve
03 - SKLEP - IP - vrtec Dekani -čistopis.pdf (200 kb)

4. točka

Predlog sklepa o sprejetju Celostne prometne strategije Mestne občine Koper



Osnovno gradivo
04 - CPS MOK-maj2017 - predlog.pdf (539 kb)
04 - CPS MOK-maj2017.pdf (11 MB)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - CPS MOK-maj2017.pdf (193 kb)
04 - Odbor za GJSP - CPS MOK-maj2017.pdf (194 kb)
04 - Odbor za KS - CPS MOK-maj2017.pdf (191 kb)

Odločitve
04 - sklep-sprejem CPS MOK-maj2017 - čistopis.pdf (313 kb)

5. točka

Predlog sprememb Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta



Osnovno gradivo
05 - Pravila za izvolitev elektorjev - spremembe-2017 - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
05 - KVIAZ - Pravila za izvolitev elektorjev - spremembe-2017 - predlog.pdf (235 kb)

Odločitve
05 - Pravila za izvolitev elektorjev - spremembe-2017 - čistopis.pdf (195 kb)

6. točka

Predlog sklepa o izstopu Mestne občine Koper iz Skupnosti občin Slovenije



Osnovno gradivo
06 - SKLEP - izstop iz SOS - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
06 - Odbor za finance - SKLEP - izstop iz SOS - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
06 - SKLEP - izstop iz SOS - čistopis.pdf (191 kb)

7. točka

Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena



Osnovno gradivo
07 - sklep - ukinitev jd - maj 2017 - predlog.pdf (1019 kb)
07 - Slikovno gradivo-ukinitev JD.zip (970 kb)

Odločitve
07 - sklep - ukinitev jd - maj 2017 - čistopis.pdf (199 kb)

8. točka

Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena



Osnovno gradivo
08 - sklep - vzpostavitev jd - maj 2017 - predlog.pdf (1 MB)
08 - Slikovno gradivo-ustanovitev JD.zip (8 MB)

Odločitve
08 - sklep - vzpostavitev jd - maj 2017 - čistopis.pdf (201 kb)

10. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.

 



Osnovno gradivo
10 - Odgovori na vprašanja.pdf (773 kb)
10 - Odgovori - priloga1.xls (24 kb)
10 - Odgovori - priloga2.xls (29 kb)
10 - Odgovori - priloga3.xls (37 kb)
10 - Odgovori - priloga4.xls (24 kb)




Osnovno gradivo
00 - vabilo-svet21-slo.pdf (428 kb)

3. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.05.2017)

Številka: 013-2/2014
Datum: 19.5. 2017

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne Občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Iradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. Člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

SKLICUJEM

3. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v ponedeljek, 22. maja 2017, ob 8.30 uri
v sejni dvorano v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji

Dnevni red:



1. točka

Podpora Mestne občina Koper referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper



Osnovno gradivo
Deklaracija - II-tir -predlog.pdf (285 kb)

Odločitve
Deklaracija - II-tir - čistopis - podpisan.pdf (605 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.



ŽUPAN       
Boris Popovič, l.r.


Osnovno gradivo
00 - vabilo-3 izredna-seja-slo - preložitev ure sklica.pdf (238 kb)

4. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (29. 5. 2017)

Številka: 013-2/2014                            

Datum:   25.5.2017          

 

 

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

 

S K L I C U J E M

 

4. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v ponedeljek, 29. maja 2017, ob 16. uri

 

 v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 

  1. Obravnava problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne skupnosti

 

 

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo.

 

 

 

 

         ŽUPAN

 Boris Popovič, l.r.

 

VABLJENI:

VABLJENI:

  1. Člani Občinskega sveta MOK
  2. Uprava Luke Koper,d.d.
  3. Člani Nadzornega sveta Luke Koper, d.d.
  4. Člani sveta delavcev Luke Koper, d.d.
  5. Gašpar Gašpar Mišič, bivši predsednik uprave Luke Koper, d.d.
  1. Zaposleni v Luki Koper, d.d.


Osnovno gradivo
00 - vabilo-4 izredna-seja-slo.pdf (261 kb)

Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos peticija Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Pretorska palača E-občina