Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Program dela za leto 2009
  


Datum: 22.4.2009

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na . seji dne 22.4.2009  obravnaval in sprejel naslednji

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA

MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2009

  • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2008 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
  • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
  • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
  • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
  • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
  • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
  • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
  • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
  • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

PREDSEDNIK NO
Aleš Griparič, l.r.

Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
Koper zdravo mesto Praznik refoška zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina