Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Program dela za leto 2013
  


Datum: 17.4.2013                                                                                                                      

 

 

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  11 . seji dne obravnaval in sprejel naslednji

 

 

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA

MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2013

 

 

  • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2012 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)

 

  • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov

 

  • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti

 

  • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)

 

  • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK

 

  • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK

 

  • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper

 

  • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK

 

  • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

 

 

                                                                                                         PREDSEDNIK NO

                                                                                                        Valter Valenčič, l.r.

 

Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
Koper zdravo mesto Praznik refoška zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina