Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma
    25. 1. 2017_MO Koper_prijava_za_pridobitev_znaka_slovenia_green_destination.pdf (393 kb)
  Sklep o imenovanju koordinatorja in zelene ekipe.pdf (333 kb)
  Podpisana zelena politika slo turizma 2017.pdf (541 kb)
  IP UREDITEV PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN.pdf (1 MB)
  Kazalniki trajnostnega razvoja Koper 2006-2020.pdf (391 kb)
  Koper_brez_mehurckov_30_10_2009.pdf (2 MB)
  Koper_pametno_mesto_strategija.pdf (6 MB)
  Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper-oktober 2013-končni dokument.pdf (4 MB)
  MOK vabilo-posvet-SLO-T.pdf (198 kb)
  Obmocja_varstva_pred_hrupom_MOK_14_6_11.pdf (9 MB)
  OPVO_MOK_ZV 2015.pdf (2 MB)
  Porocilo o izvajanju LEK 2015.pdf (3 MB)
  POROČILO 2014.pdf (9 MB)
  Poročilo o izvajanju LEK 2016.pdf (334 kb)
  Pristop Konvencija Županov.pdf (157 kb)
  RRPjužneprimorske2014_2020_9.7.2015.pdf (3 MB)
  Strategija turizma v MOK do 2025.pdf (3 MB)
  TUS Koper FEB 2016.pdf (7 MB)
  Osnovni dokumenti - Seznam znakov za ponudnike (.pdf, 160 kb)
  Osnovni dokumenti - Potek aktivnosti MOK za pridobitev naslova Green destination (.pdf, 790 kb)
  Razvojni načrt JP Marjetica Koper d.o.o. za obdobje 2017-2020.pdf (10 MB)
  22.1.2017_Analiza Ankete (4).pdf (80 kb)
 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Slovenska turistična organizacija Pretorska palača