Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Program dela za leto 2017
  


Datum: 24.5.2017                                                                                                                      

 

 

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  15. seji dne  24.5.2017 obravnaval in sprejel naslednji

 

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA

MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017

 

 

  • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2016

 

  • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov

 

  • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti

 

  • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe) :

 

-       Javni zavod Gasilska brigada Koper

-       Ljudska univerza Koper.

 

  • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK

 

  • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper

 

  • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK :

 

-       Nadaljevanje s pregledom odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper.

 

  • Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

 

 

                                                                                                      PREDSEDNIK NO

                                                                                                           Bojan Lipovac,l.r.

Slovenski dan kulture v Bruslju Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina