Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Program dela za leto 2017
  


Datum: 24.5.2017                                                                                                                      

 

 

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  15. seji dne  24.5.2017 obravnaval in sprejel naslednji

 

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA

MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017

 

 

  • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2016

 

  • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov

 

  • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti

 

  • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe) :

 

-       Javni zavod Gasilska brigada Koper

-       Ljudska univerza Koper.

 

  • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK

 

  • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper

 

  • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK :

 

-       Nadaljevanje s pregledom odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper.

 

  • Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

 

 

                                                                                                      PREDSEDNIK NO

                                                                                                           Bojan Lipovac,l.r.

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina