Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Predpisi
  


Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17)

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)

Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/18)

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 50/18)

Bando per le elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Capodistria - Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Koper (Uradni list RS, št. 50/18)

Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 48/18)

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018 (Uradni list RS, št. 48/18)

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina